Film-workshop tradisjonell kunnskap

Fávllis-prosjektet der Sjøsamisk kompetansesenter deltok som lokal samarbeidspartner, arrangerte i 2011 en film-workshop i to deler, med sikte på innføring i bruk av videokamera for dokumentasjon av tradisjonell kunnskap.

Formålet var å bevisstgjøre deltakerne i å se nytten av å synliggjøre tradisjonell kunnskap, og å kunne bruke filmkamera til dette. Første del ble arrangert i samarbeid med SEG (Samisk nærings- og utredningssenter) i Tana, og andre del i samarbeid med Sjøsamisk kompetansesenter.

Hovedemner i del I: Generelt om bruk av film – som metode, kunnskapsprodukt og formidling, opplæring i bruk av videokamera, praktiske øvelser.

Hovedemner i del II: Visning av filmsnutter. Kommentarer. Videre bearbeiding og ferdigstilling. Idémyldring: Hvordan bruke filmsnuttene for presentasjon av tradisjonell kunnskap?

Lærere/veiledere: Filmantropolog Solveig Joks (del I) og freelance fotograf og filmskape Harry Johansen (del I og II)

Bildet viser Harry Johansen, Hartvig Johansen og Sigvald Persen i arbeid med redigering.

Film-workshop tradisjonell kunnskap