I ærfuglens rike

29. oktober 2019: Foredrag av Bente Sundsvold

"Éa har en spesiell plass i kystbefolkningens hjerter. Egg og dun var viktige utmarksressurser i fiskarbondens livsopphold. Sjøfuglbestanden synker dramatisk. Kan ærfuglrøkt bidra til å gi éa og andre sjøfugler bedre hekkevilkår?

Jeg tenkte ta dere med til Vegaøyan for å se hvordan Aud Halmøy gikk fram for å bygge opp et nedlagt dunvær på farens fraflyttede barndomstomter i øyan. Denne erfaringen har jeg siden prøvd ut på Grindøya utafor Tromsø, som tidligere var et fredet dunvær. Kan disse erfaringene være relevante for de initiativ Mearrasiida har tatt for å sette éa på agendaen? Vi skal vise noen filmsnutter, og inviterer til diskusjon om hvordan en Finnmarkstilnærming av ærfuglrøkt kunne se ut."

Bente Sundsvold som jobber ved UiT Norges arktiske universitet, besøker Mearrasiida og andre i Porsanger i forbindelse med et forskningsprosjekt om kystsoneforvaltning og økosystemtjenester.

Enkel servering. Velkommen!

Foto: Hartvig Johansen, Jonsnes


I ærfuglens rike