Porsangerfjordens fremtid

08.04.2024

Forvaltning for å møte endringer i samfunn, klima og miljø.

Mearrasiida er med som lokal samarbeidspartner i forskningsprosjektet Future Arctic Lives (FAL, prosjektets Porsanger-del). Vi deler derfor informasjon om et arrangement om Porsangerfjordens fremtid, som FAL arrangerer i samarbeid med et annet forskningsprosjekt - FACE-IT.

---

Prosjektledernes informasjon:

Hvilken forvaltning trengs for å bygge bærekraftige samfunn og økosystemer i møte med klima- og miljøendringer?

Med utgangspunkt i erfaringer fra prosjektene FACE-IT og Future Arctic Lives inviterer vi til arbeidsverksted i Lakselv den 8 april. Her kan du lære om og diskutere ulike former for forvaltning av økosystemer og samfunn i Arktis, måter å inkludere lokal- og urfolkskunnskap i forsking og forvaltning, og metoder for å sikre deltakelse i beslutningsprosesser fra relevante aktører.

Innspill fra deltakerne vil bli tatt med i rapporter med anbefalinger fra prosjektene til nasjonale og europeiske beslutningstakere om forvaltning av arktiske økosystemer i fremtiden.Image

Program

Innledning ved ordfører i Porsanger, Jo Inge Hesjevik
Grete Hovelsrud, Nordlandsforskning, vil snakke om adaptiv samforvaltning
Hans Kristian Strand, Havforskningsinstituttet, vil snakke om Porsangerfjorden 3.0 med mer.
Bernt Bertelsen, Fiskeridirektoratet: Presentasjon av Fiskeridirektoratets pilot for lokal ressursforvaltning
Inge Arne Eriksen, Bivdu: involvering av samiske interesser i kystsone og fiskeriforvaltning


Innlegg fra prosjektdeltagere
Gruppearbeid, dialog og diskusjon

Hvem er arbeidsverkstedet for?
Vi ønsker velkommen beslutningstakere og ansatte i kommuner, fylke og statsforvaltning, forskere, samiske, kvenske og lokale organisasjoner og befolkning i Porsanger-området.