Stedsnavn i Andre områder

De samiske stedsnavnene kan fortelle om landskap, om mennesker, jakt og fiske, dagligliv, religion m.m. Endel av stedsnavnene er så gamle at man ikke kan tolke betydningen av dem. Helt siden senteret åpnet i 2003 har vi arbeidet med samiske stedsnavn. Vi har overtatt samlinger som bygdelag i området har arbeidet med, og har videreført dette ved å samle inn flere stedsnavn og formidle navnene på digitale kart.

Arbeidet er systematisert i en lokal stedsnavndatabase og omfatter stedsnavn fra stort sett hele kommunen. I tillegg til stedsnavnene har vi tatt endel bilder av landskapet. Dette arbeidet er en del av et arbeid som vi holder på med, Eatnamat ja mearat, hvor stedsnavnene er en del av tradisjonskunnskapen om landskapet.

---

Samiske stedsnavn i Ofoten-regionen

Presentert av Várdobáiki AS i Sør-Troms.

Kategorier: Stedsnavna er inndelt i kategorier/emner, ut fra språklig betydning (i navnets første ledd) eller informasjon om stedet. 

Informasjon og bilder: Lokal/tradisjonell og annen kunnskap om navnet og stedet kan registreres sammen med navnet. Man kan også legge inn bilde eller video. 

---

Kolvik og omegn

Kolvik og omegn bygdelag samlet flere hundre stedsnavn i området fra Jonsnes til Billefjord på vestsiden av Porsangerfjorden.

---

Smørfjord og omegn

I Smørfjord har Smørfjord bygdelag registrert ca 500 stedsnavn i området fra Nordmannseth til Veines. Stedsnavnene er endel av presentasjonen av sjøsamekulturen i Kistrand, Olderfjord og Smørfjord. De har utgitt heftet "Sjøsamekulturen i Ytre Porsanger" hvor bla. stedsnavnene er presentert.

---

Videreføring av arbeidet

Vi videreførte dette arbeidet og systematiserte stedsnavnene i en database og senere har vi registrert stedsnavn i Igeldas, Porsangerfjorden, Kjæs til Børselv, Lakselvområdet, Leavdnjavárri og Skuvvanvárri.

---

Stedsnavn i database med kart

Indre Porsanger / Sis-Porsáŋgu
Porsanger vest /veasta
Porsanger øst / beavža
Porsangerfjorden / Porsáŋgguvuotna

Et stedsnavn i Stabbursdalen