Rapport fra Forbundet Kysten: Verneplan for små og åpne båter

01.07.2020

I juli 2020 kom en interessant rapport fra Forbundet Kysten, som de har laget på oppdrag fra Riksantikvaren.
«Rapport Verneplan for små og åpne båter Et forprosjekt – Forbundet KYSTEN» .

I verneplanen legges det vekt på "den fullstendige båten". Det betyr at miljøet som er bygdt opp omkring båtene, må være med, som for eksempel naust og fiskebruk/fiskemottak.

Mearrasiida – og Tana museum - er nevnt i forslaget til åtte pilot-prosjekt.