Om Mearrasiida

I 2002 etablerte lokale ildsjeler et sjøsamisk senter i Billefjord i Porsanger, under navnet Sjøsamisk kompetansesenter og med Mearrasámi diehtoguovddáš som det samiske navnet. Senteret ble offisielt åpnet 6. februar 2003. Nytt navn, Mearrasiida, ble tatt i bruk i februar 2019. 

Senteret ble etablert som en stiftelse med følgende formål: å akseptere og beholde status for sjøsamisk språk og kultur; ta vare på og videreutvikle språket og kulturen gjennom aktiv bruk; spre kunnskap om sjøsamiske forhold til skoler og andre offentlige institusjoner; bidra til å danne andre sjøsamiske miljø som stimulerer til bevaring og utvikling av språk og kultur; samt etablere databaser og andre informasjonskanaler som gjør at forskere og andre interesserte kan få online informasjon om sjøsamiske forhold. 

Mearrasiida arbeider særlig med tradisjonell kunnskap, stedsnavn, språk og  lokalhistorie i sjøsamiske områder, og i løpet av de par siste årene også med båtbygging. Det har også vært arbeidet med kulturminner.


ANSATT

Ove Stødle. Daglig leder. Utdannet duojár med egen duodji-bedrift, der formidling gjennom kurs og foredrag om duodji er den del av arbeidet. Også utdannelse innen friluftsliv og idrett (bachelor). Har vært lærling i båtbyggerprosjekt ved Mearrasiida. 


PROSJEKTMEDARBEIDERE 

Steinar Nilsen. Lingvist med hovedfag i samisk. Har arbeidet med samisk terminologi og stedsnavn i sjøsamiske områder. (Deltid) 
Hans O. Hansen. Snekker og båtbygger i båtprosjekt. En av svært få i kyst- og fjordområder i Finnmark som bygger sjøbåter. (Deltid) 
Svanhild Andersen. Sosialantropolog og sosionom. Har arbeidet med blant annet lokal/tradisjonell kunnskap, stedsnavn, evakueringshistorie og digital formidling. (Deltid) 


STYRE

Stiftelsen Mearrasiida har et styre på minimum fem medlemmer. Fire (eller flere) av styremedlemmene velges av stiftelsen, og ett av Porsanger kommune. Sametinget har også anledning til å velge ett styremedlem. Valgperiode er på fire år. 

Styret har pr. 31.12.2023 følgende medlemmer:

Ingá Elisá Påve Idivuoma, styreleder
Ragnhild Eliassen, nestleder 
Erling Moe, styremedlem
Fred Sundnes, styremedlem 
Solveig Tangeraas, varamedlem 
Steinar Nilsen, varamedlem   

Regnskap og økonomifunksjoner ivaretas av Økonomiservice AS, Lakselv.

Mearrasiida leide lokaler av Porsanger kommune siden 2008. Bygningen var opprinnelig bygd som et bo- og servicesenter (1986). Kommunen valgte imidlertid å legge ned senteret, og la bygningen ut for salg i 2012. 

I 2014 dannet noen av stifterne av og ansatte ved Mearrasiida et aksjeselskap (Billefjordsenteret AS), og kjøpte bygningen av Porsanger kommune. Selskapets formål er først og fremst å tilby lokaler til Mearrasiida, og ellers drive eiendommen på en forretningsmessig måte.

Bygningen  

Bygningen inneholder en administrasjonsdel som rommer kontorer, kjøkken og et relativt stort lokale (tidligere spisestue og dagligstue). Lokalet brukes i forbindelse med Mearrasiidas egne arrangementer, og leies også ut til eksterne tilstelninger. 

Bygningen har også en boligdel med seks leiligheter.  

Lokale og leiligheter leies ut.


  

Billefjordsenteret4