Båtbygging og kunnskapsoverføring

2019

Nytt båtbyggerprosjekt - nå med lærling

Målet med prosjektet er å videreføre kunnskap om bygging av spissbåter, eller spisser som disse små tradisjonelle trebåtene gjerne kalles blant annet i Finnmark. Dermed vil man bidra til at slike båter som nå er i ferde med å gå ut av bruk, forblir en viktig del av sjøsamisk kultur. Prosjektet er et samarbeid mellom Mearrasiida, duojár Ove Stødle, som i denne sammenheng er lærling i prosjektet, og båtbygger Hans O. Hansen. Det skal bygges fire spissbåter i samarbeid mellom en erfaren båtbygger og lærling.

---

Materialer

Båtbord til prosjektet kjøpes hos Alstad Sag i Pasvik. De har tidligere levert båtbord til et prosjekt ved Mearrasiida, som etter båtbyggerens utsag var av god kvalitet til tross for at sagbruket er ny i bransjen. Det er ønskelig å samarbeide med sagbruket i dette prosjektet for å styrke og beholde den eneste leverandøren av båtbord i Finnmark.

---

Arbeidsoppgaver i prosjektet

Den mest sentrale arbeidsoppgaven i prosjektet vil være bygging av totalt fire spissbåter: to to-roms, og to to-og-halvroms spissbåter. Under bygging av båtene skal det også fokuseres på kunnskapsoverføring av samiske ord og uttrykk knyttet til båter. Det skal kontinuerlig formidles fra prosjektet på i sosiale medier og på Mearrasiidas nettsted.

---

Bakgrunn

Mearrasiida (tidligere Sjøsamisk kompetansesenter) har over lang tid arbeidet med lokal/tradisjonell kunnskap, og særlig om fjorden som et økologisk system og om livberging basert på dette systemet. Det er også stor interesse for tradisjonelt håndverk på senteret, og i området for øvrig. Mearrasiida gjennomførte i 2018 et prosjekt om bygging av spissbåter. Båtene ble bygd av båtbygger Hans O. Hansen, som også er med i dette prosjektet - nå med lærling.

Senteret hadde også et båt-terminologiprosjekt som gikk parallelt med båtbyggingsprosjektet, der to samiskkyndige deltok som prosjektmedarbeidere: Thomas Hansen og Steinar Nilsen. Samiske ord og uttrykk fra terminologiprosjektet er formidlet gjennom en ordbank på senterets nettsted.

---

Fra Mearrasiidas Facebook-side ved oppstart av prosjektet

Ođđa prošeakta jođus máilmmi stuorámus mearrasámi fanasdagahagas! Hans O. Hansen lea vuot fanasmeašttir - ja dál lea Ove Stødle fansaoahpahalli. Dát lea vuosttaš mearrasámi oahpahalliortnet fanasdahkamis. Prošeavtta, man ulbmil lea fievrridit fanasdahkanmáhtu, leaba dorjon Forbundet Kysten ja Sparebankstiftelsen DNB.

Nytt prosjekt på gang på verdens største sjøsamiske båtbyggeri! Nok en gang med Hans O. Hansen som båtmester - nå med Ove Stødle som båtlærling. Dette er den første sjøsamiske lærlingeordningen innen båtbygging. Prosjektet som går ut på å videreføre båtbyggerkunnskapen er støttet av Forbundet Kysten, med deres samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

---

batbygging-og-kunnskapsoverforing