Formidling om båter, båthistorie og samisk båt-terminologi

Oversikt pr. 2020

Mearrasiida ønsker å bidra til å løfte fram samiske båttradisjoner og båthistorie, både gjennom prosjekter med båtbygging og innsamling av samisk båt-terminologi, og gjennom foredrag og annen formidling.

---

Foredrag

- Tradisjonell kunnskap og forvaltning, og blant annet om revitalisering av tre-båt-tradisjoner (Kjell M. Derås. FeFo-konferansen Nanne/Styrk, 05.02.2020)

---

- Om Mearrasiida og sjøsamisk kultur, med hovedvekt på båter og båthistorie (Kjell M. Derås. Alta Sami Festival, 04.02.2020)

---

- Om Mearrasiidas aktiviteter - blant annet om sjøsamisk båthistorie og båtbygging (Kjell M. Derås. Skábmafestivalen i Lebesby, 06.11.2019)

---

- Samisk båt-terminologi (Hans O. Hansen. Mearrasiida, med Samisk språk- og kultursenter i Lakselv som arrangør, 23.10.2019)

---

- Presentasjon av prosjekt med samiske båtord og bygging av spissbåt (Steinar Nilsen og Thomas Hansen. Museumskafé Porsanger, 23. og 24.01.2019)

---

- Båtkultur før og nå. Avslutning av prosjekt om samisk båt-terminologi. Hva fant vi? (Steinar Nilsen og Thomas Hansen. Mearrasiida, 27.11.2018)

---

Artikler

- Sjøbåter - flerkulturell utveksling i nord. Artikkel i Porsangerfolket Årbok for Porsanger 2019 (Steinar Nilsen)

- Sjøsamiske båttradisjoner før og nå. Artikkel i Lokalhistorisk magasin nr. 3/2019 (Svanhild Andersen og Steinar Nilsen)

---

Blogg-innlegg

- Båtkultur på strekningen Viekkir-Kjæs (Mearrasiida)

- Samisk båt-terminologi og kvinnelige seilere (Steinar Nilsen)

Og fra Hartvig Johansen, en av Mearrasiidas gode hjelpere:

- Den gode, gamle spissa

- Apropos spissa

---

Media

- Spissbåten i Porsanger. I programmet "Museum" i NRK radio (P2). (Intervju med Thomas Hansen, Kjell M. Derås og Steinar Nilsen, 2019)

- Båter i landskap. I tidsskriftet KYSTEN. (Intervju med Thomas Hansen, Hans O. Hansen og Ove Stødle, 2019)

---

Utstillinger

- Vuonnamarkanat 30.08. 2019: Utstilling av to spissbåter, sammen med Porsanger museum som stilte ut to elvebåter (bildet under).

- Riddu-festivalen juli 2018: Plakater med samiske båtord og informasjon på festivalens båtutstilling

---

2019_08_30_varjat_1040x