Samisk båt-terminologi

2017

Mearrasiida har over lang tid arbeidet med lokal/tradisjonell kunnskap, og særlig om fjorden som et økologisk system og om livberging basert på dette systemet. Båter har en uvurderlig betydning i sjøsamisk sammenheng. Den sjøsamiske båt-terminologien er ganske omfattende, og en grundig og systematisk dokumentasjon fins antakelig ikke fra sjøsamiske områder, og i hvert fall ikke fra Porsanger. I dette terminologiprosjektet skal man dokumentere og formidle ord om ulike sjøbåter, båtbygging og bruk av båter i Porsanger i etterkrigstida.

---

Sjøbåt-terminologien omfatter ord vedrørende båtens deler, båtbygging, verktøy, utstyr og mange forhold rundt båtbruk, slik som seiling, roing og også bruk av båter med motorer. Båtbruk griper dessuten inn i mange sider av samfunn og kultur, som blant annet fiske og kunnskapsoverføring relatert til fiske og annen båtbruk samt sagn og andre fortellinger, åndelige forståelser av menneskers forhold til havet og båter, og også identitet i tilknytning til kyst- og fjordlandskap. Utgangspunktet vil være terminologi om spissbåter/spisser.

---

Rekruttering til samisk språkarbeid i Porsanger er også et viktig aspekt ved prosjektet. Lingvist Steinar Nilsen er en av få eksperter på sjøsamisk terminologi, og et samarbeid mellom han og en samiskspråklig ungdom, Thomas Hansen, vil være av stor betydning med hensyn til kunnskapsutveksling fra to forskjellige områder i Porsanger, samt kyndig veiledning.

---

Terminologien fra prosjektet publiseres i Mearrasiidas ordbank.

---

Innlegg fra porsjektet på Meronbloggen

Thomas Hansen: Grunner og sund i indre Porsanger

Steinar Nilsen: Samisk båt-terminologi og kvinnelige seilere

---

Fra prosjektbeskrivelse 2017.

e31ace2a15a7c70645ad83df9ecd43b0