Podcast om båtbygging i Billefjord

Kjersti Robertsen, museumsleder på Kokelv Sjøsamiske Museum, snakker med båtbygger Hans Oliver Hansen og båtbyggerlærling og daglig leder på Mearrasiida Ove Stødle om båtbygging og tradisjonell bruk av små åpne klinkbygde båter.

---

De kommer inn på båtbygging før og nå i Billefjord og omegn, båtbyggerprosjektene ved Mearrasiida og tanker om framtida for båtbygging i Billefjord. De reflekterer også over det å ro. Arbeidet med samisk båt-terminologi og Mearrasiida sin "språkmann" Steinar Nilsen sin innsats i den forbindelse, nevnes også.

---

batkultur-ved-porsangerfjorden-1040-2