Båtkultur ved Porsangerfjorden

2018-2019

Sjøbåter har en uvurderlig betydning i sjøsamisk sammenheng, som i kyst- og fjordstrøk for øvrig, både nå og så langt tilbake man har spor etter menneskelig virksomhet i slike områder. Helleristninger med båter som motiv er et eksempel på dette. Det er kontinuitet i bruken av båter fra helleristningenes tid til i dag, selv om form og materiale har endret seg over tid.

I dag er plastbåter vanligst blant annet i sjøsamiske områder, men interessen for trebåter har vært vedvarende, og i de seinere år kan man se en økende interesse for tradisjonelle og trebåter. Mange er interessert i å høre om båt-tradisjoner langs Porsangerfjorden og i andre kyst- og fjordområder, og noen vil bygge egne båter eller ta vare på gamle trebåter ved reparasjon.

...

Båtbygging i etterkrigstida

Også etter at det ble vanlig å kjøpe båter, var det mange som ikke hadde råd til det, og så seg nødt til selv å bygge båt. Man slo seg gjerne sammen med en som kunne båtbyggerfaget, og fikk på den måten bygd egne båter. Dette var vanlig i Porsanger i hvert fall til ut på 1950-tallet. Behovet for båter var for øvrig svært stort etter 2. verdenskrig, da også båtene ble ødelagt i den tyske okkupasjonsmaktens bruk av den brente jords taktikk. I en nøysom etterkrigsøkonomi var også reparasjon av båter en nødvendighet. Dette bidro også til at kunnskapen om båter og båtbygging ble vedlikeholdt.

---

En håndverktradisjon i ferd med å forsvinne

I Porsanger der dette prosjektet skal gjennomføres, finnes det fortsatt noen få som kan bygge sjøbåter. Men dette er en håndverkertradisjon som er i ferd med å forsvinne, både i Porsanger og andre områder. Sjøsamisk kompetansesenter vil svært gjerne bidra til at lokal båtbygging videreføres, og dermed forblir en viktig del av sjøsamisk kultur.

---

Båtbygging ved Mearrasiida

Det første båtprosjektet ved Mearrasiida ble det bygget to og reparert to spisser/spissbåter. Prosjektet ble gjennomført av snekker og båtbygger Hans O. Hansen, som har bygget flere båter av den typen som dette prosjektet omhandler (spissbåter), og også nordlandsbåter (det vil si litt større båter enn spissbåtene). I tillegg til bygging av egen båt og båter for salg, har Hansen holdt kurs i båtbygging. Båtbyggerprosjektet ble gjennomført til dels parallelt med et prosjekt om samisk båt-terminologi.

---

De nevnte prosjektene ble finansiert av Sametinget, og ferdigstilt i løpet av 2018-2019. De ble fulgt opp av et båtbyggerprosjekt med lærling, utvikling av apper med samiske sjø- og båttermer, og formidling om båter, båthistorie og samisk båt-terminologi. (Se egne oppslag).

---

batkultur-ved-porsangerfjorden-1040