Forskermøte med fiskere

17. oktober 2018

Møte mellom forsker Synne Movik fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og fiskere fra Porsanger.

Movik skrev siden et kapittel i boka Integrert kystsoneforvaltning, med tittelen Sjøsamiske fiskerettigheter og kystsoneplanlegging

Oppdrett i Kvænangen