Árbediehtu-prosjektet

2008-2011:

Mearrasiida deltok i et pilotprosjekt om arbeid med samisk tradisjonell kunnskap, initiert av Sametinget og ledet av Samisk høgskole. Pilotprosjektet var organisert som et partnerskapsprosjekt mellom fem samiske institusjoner: Mearrasámi diehtoguovddás (Sjøsamisk kompetansesenter) , RiddoDuottarMuseat, Árran og Saemien sijte, i tillegg til Samisk høgskole.

---

En sentral målsetting med Árbediehtu-prosjektet var samfunnsmessig kapasitetsutvikling for urfolk. En partnerskapsmodell ble valgt for å sikre kapasitetsutvikling i forhold til dokumentasjon av árbediehtu i samiske lokalsamfunn og i samiske institusjoner, og med tanke på den lokale rettstenkingen om tradisjonell kunnskap.

---

Pilotprosjektet ble fulgt opp av Árbediehtu hovedprosjekt et fireårig prosjekt (2012-2015) med ekstern finansiering fra FAD og Sametinget. Samisk høgskole varr prosjektansvarlig. Også hovedprosjektet var definert som et samfunnsmessig kapasitetsutviklings-prosjekt for samer som urfolk, og målet var å utvikle et allsamisk program for dokumentasjon, bevaring, beskyttelse og lagring av samisk tradisjonell kunnskap. Mearrasiida (den gang Sjøsamisk kompetansesenter) deltok i første fase av hovedprosjektet.

---

Arbediehtu-prosjektet_1040

Bildet er fra et Árbediehtu-seminar på Mearrasiida, ledet av Jelena Porsanger og Liv Østmo fra Samisk høgskole.