Fávllis - samisk fiskeriforskningsnettverk

2008-2011

Sjøsamisk kompetansesenter deltok i Fávllis-nettverket,

Et nettverk for samisk fiskeriforskning som ble etablert i 2003 etter initiativ fra Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø. Hovedaktiviteten i nettverket var to forskningsprosjekter om lokal økologisk kunnskap i fjorder (2008-2011).

---

Det ble etablert samarbeid mellom lokale samiske institusjoner og forskere, med tanke på kompetansebygging og utvikling av felles metode og dokumentasjonssystemer for arbeid med lokal kunnskap; både dokumentasjon og forskning.

---

Grunnlaget for samarbeid med Sjøsamisk kompetansesenter (nå Mearrasiida) var blant annet allerede innsamlet materiale ved senteret, og særlig intervju som inneholder beretninger om fiskerier og om utviklingen i samfunnene langs fjorden over tid. I tillegg var samarbeid om intervjuing sentralt.

Sjøsamisk kompetansesenter arrangerte også et åpent møte med fiskere og forskere i Olderfjord i 2009, og et fagseminar med utgangspunkt i resultater fra forskningen i Fávllis i 2010.

Vi var også med på å gi ut en artikkelsamling med ulike former for lokal kunnskap som hovedtema. ("Den gang var det jo rikelig med fisk")

---

I 2013 hadde vi en felles 10 års markering, siden både kompetansesenteret og Fávllis ble etablert i 2003. Også en tredje 10-års jubilant deltok: Mearrasámi Duodjedállu i Billefjord.

---

ny-favllis_wpbanner_1040