IndKnow (Indigenous Knowledge Systems - urfolks kunnskapssystemer)

IndKnow: Urfolks kunnskapssystemer, planlegging og miljømessige beslutningsprosesser: Samfunnsbaserte konsekvensvurderingers rolle

---

Et prosjekt ved UiT Det arktiske universitetet m.fl.

Tema: Integrering av urfolkskunnskap i kartlegging, planlegging og beslutningstaking innen areal- og miljøforvaltning: Samfunnsbaserte konsekvensvurderinger som planleggingsverktøy.

Prosjektets hovedmål er å vise hvordan beslutningstakere kan respektere og inkludere urfolks kunnskapssystemer i land- og marinbaserte planleggingsprosesser, miljømessige og andre beslutningsprosesser som kan påvirke urfolk.

---

Arbeidspakke 3: Inkorporering av urfolks kunnskapssystemer i utviklingsprosesser

Case Porsanger, kunnskapsbase: Å bygge en kunnskapsdatabase med urfolks og annen lokal kunnskap for marine konsekvensutredninger og forvaltning. Denne casestudien tar sikte på å bygge kapasitet blant kystsamiske samfunn i Vest-Finnmark. Det bygger på et lokalt initiativ for å styrke kapasitet i forbindelse med økende havbruksinteresser i kommunene Nordkapp og Porsanger i Vest-Finnmark.

Konkret vil denne casestudien etablere et formelt samarbeid mellom UiT- Norges arktiske universitet og relevante samfunnsorganisasjoner som Mearrasiida i Porsanger (del av et nettverk av kystsamiske institusjoner), med sikte på å gjennomføre et prosjekt der resultatene vil bli lagret i lokale databaser med kunnskap om tradisjonell marin bruk. Den vil kartlegge urfolks maritime bruk, økosystemtjenester og verdier basert på lokale og urfolkskunnskaper.

---

Kontaktpersoner for Mearrasiida: Camilla Brattland og Else Grete Broderstad ved UiT Norges arktiske universitet.

---

Avslutningsseminar i IndKnow 13.10.2022 i Tromsø

---

Fra prosjektet

Porsangerfjorden som grunnlag for sjøsamisk kultur

Presentasjon av kartbaserte intervjuer med folk fra bygdene Stranda/Repvåg, Smørfjord, Billefjord, Brenna og Lakselv i Porsangerfjorden.

Oktober 2019 prosjektmøte IndKnow tema kunnskapsbase

---

indknowoktober_2019_prosjektmote_indknow_tema_kunnskapsbase

Oktober 2019: Prosjektmøte i IndKnow, med blant annet kunnskapsbaser som tema. Hva er gjort tidligere, og hva kan utvikles i IndKnow og andre prosjekter i Porsangerfjorden?

På bildet: Else Grete Broderstad, Svanhild Andersen og Camilla Brattland.

---

indknow-indigenous-knowledge-systems---urfolks-kunnskapssystemer_1040

På Bildet: Besøk fra Mearrasiida i Vedbotn i Porsangerfjorden, i forbindelse med et prosjekt om lokal kapasitetsbygging i 2018.

Foto: Kjell M. Derås