CoastChange

2019‐2021

Prosjektet CoastChange

Prosjektet skal undersøke hvordan lokal kunnskap om miljø og klimaendringer kan bidra til framtidig

forvaltning av Porsangerfjorden. CoastChange prosjektet (2019‐2021) vil samarbeid nært med lokale

utøvere og forvaltningsaktører. Prosjektet er finansiert av FRAM Flaggskip Fjord og Kyst og ledes av UiT

Norges Arktiske Universitet (UiT). Mearrasiida deltar i del 1 i prosjektet, og skal blant annet foreta intervjuer.

---

Hva innebærer deltakelse i studien

I prosjektet vil det foretas kartbaserte intervjuer med et utvalg av brukere av fjordressursene, som

vektlegger naturens bidrag til livskvalitet og livsopphold. Disse opplysningene skal brukes til å kartlegge

lokal kunnskap om miljø‐ og klimaendringer i fjorden, og hvordan disse kan benyttes i

forvaltningsmodeller hvor lokale brukere av fjorden inngår.

(Utdrag fra informasjonsskriv).

--

Kontaktperson

Kontaktperson for Mearrasiida: Bente Sundsvold, UiT (Norges arktiske universitet, Tromsø)

---

Fra prosjektet

Porsangerfjorden som grunnlag for sjøsamisk kultur

Presentasjon av kartbaserte intervjuer med folk fra bygdene Stranda/Repvåg, Smørfjord, Billefjord, Brenna og Lakselv i Porsangerfjorden.

---

Kartutsnitt

prosjektet-coastchange_1040