6. og 7. mai 2023: Fuglan veit - fortellerverksted og utstilling på Ingøy

6. og 7. mai 2023

Lørdag 6.mai på Storstua

16.00 – 17.00 – En introduksjon til prosjektet Fuglan veit. Utstillingsåpning

Fuglan veit - prosjektleder Bente Sundsvold fra UiT – Norges arktiske universitet forteller om forskningsprosjektet og arkivmaterialet fra Tromsø museum som ble samlet inn i et stort sjøfuglprosjekt på 1970-tallet. Det ble gjort intervjuer med folk i lokalsamfunn langs hele kysten fra Helgeland til Øst-Finnmark, blant annet på Ingøy.

Ove Stødle og Svanhild Andersen forteller om arbeidet til Mearrasiida og om samarbeidet mellom små steder.

Vi åpner utstillingen Tre i reiret. Beate Bursta presenterer smakebiter fra et av intervjuene som ble gjort i Måsøy i 1977 i regi av det store sjøfuglprosjektet.

---

Søndag 7.mai på Storstua

10.30 – 15.30 - Fuglan veit inviterer til fortellerverksted

Alle interesserte er velkommen til å delta på vårt fortellerverksted om tradisjonell og lokal kunnskap om sjøfugler. Ingøyværingenes fortellinger står i sentrum under verkstedet som vil bygge på både fortidens og samtidens fortellinger om hvordan sjøfugl har vært og er en viktig del av livet ytterst på kysten. Vi spiller av flere av fortellingene fra arkivet om sjøfugl og livet på Ingøy, og samler nye fortellinger til framtidig bruk og forskning. Målet med utstilling og verksted er å løfte fram lokal kunnskap om sjøfugl og reflektere over hvordan dette kan bidra til en bedre forvaltning av sjøfuglbestandene.

Ved to bord skal vi dele og samle mest mulig av den lokale kunnskapen om sjøfugl, som folk med tilknytning til Ingøy har. Har du bilder eller andre ting som kan være interessante for disse samtalene, kan du veldig gjerne ta det med deg.

Vi har invitert nye og gamle ingøyværinger til å innlede til samtaler rundt ulike tema knytta til fugl og naturforvaltning, sammen med deltakere fra Fuglan veit-prosjektet.

---

Korte innledninger ved:

Thorleif Hansen, Ingøy, om tankene bak Måseggfestivalen, og om fiskerens fugleobservasjoner. (10 min).

Bente Sundsvold, UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø, om fortellerverkstedet og lokal kunnskap. Informasjon om samtykkeerklæring, som må underskrives av deltakere. (20 min.).

Evy Berg, Ingøy, opptak fra samtale med hennes far Henrik Pettersen (90) i januar 2023. (10 min.).

---

Tema for fortellerverkstedet:

Forvaltning og røkting av egg og fugl før og no. Hva har endra seg fra 1970- tallet og fram til i dag? Hvordan har naturen endra seg? Økologiske endringer, bosetting og predatorer påvirker bestanden av sjøfugler. Hva var utfordringene før? Hva er situasjonen/utfordringene i dag?

Hva benyttet man fugl til før? Hva benytter man fugl til i dag? Matauk, inntekter, lek, var fuglene varslere, vårtegn, bolyst mm? Fortellinger om turer på eggsanking.

Det blir max 10 på hvert bord. Svanhild leder bord 1, Ove oppsummer, og Erika assisterer der det er nødvendig. Beate leder bord 2, Kjell oppsummerer og Bente assisterer der det er nødvendig.

13.30 – Lunsj

Grendelaget byr på rekesmørbrød, og Fuglan veit spanderer lunsjen på deltakere i fortellerverkstedet.

14.30– 16.00 Avslutning: Felles samtale om lokalkunnskapens betydning for framtida

«Folk og fugl i Måsøy. Hva kan og vet vi? Hva vil vi? Hvordan kan vi hjelpe fugl?»

---

Etter lunsj: Vi oppsummerer og deler det vi har snakket om i gruppene. Det blir en felles samtale om forholdet mellom fugl og folk slik det har vært, og slik vi ønsker det skal være i framtida. Hva kan vi ta med oss fra tidligere ingøybeboeres måter å tenke omkring fugl på? Er dagens røkt av fugl og egg bra nok? Eller må vi endre noe på bakgrunn av endringene i bestand, klima og natur?

---

Innledere til felles samtale:

Svanhild Andersen, Mearrasiida, Billefjord

Ove Stødle, Mearrasiida, Billefjord, om sjøfuglprosjektet i Porsanger.

Bente Sundsvold, UiT – Norges arktiske universitet, leder av prosjektet Fuglan veit

Thorleif Hanssen, Ingøy,

Kjell Derås, Naturvernforbundet, om forskning på fugl og eggsanking i våre nærområder

Evy Berg, leder av Ingøy grendelag, Ingøy

Harald Hansen, Ingøy, daglig leder av Fávllis, om sitt energiprosjekt.

Ingøy