Bærekraftig samisk reiseliv

Forskningsprosjekt ved stipendiat Nina Smedseng på UiT, Norges Arktiske Universitet.

---

Formål

Mearrasiida er en av fem partnere i dette doktorgradsprosjektet som har som formål å få en dypere forståelse av kompleksiteten i samiske reiselivsopplevelser. For hva er eller kan samisk reiseliv være?

Gjennom å undersøke hvordan attraktive og bærekraftige reiselivsopplevelser utvikles og blir til, ønsker prosjektet å bidra med kunnskap om hva som kreves for at lokale kulturuttrykk og kunnskap kan være ressurs i utviklingen av innovative og bærekraftige reiselivsopplevelser.

Prosjektet søker også svar på hvilke utfordringer og produktive løsninger kan sikre respektfull bruk av natur og kultur i reiselivsproduksjoner, samt en bredere forståelse for bærekraftbegrepets betydning for samiske reiselivsentreprenører.

---

Bakgrunn for prosjektet

Salg av samisk kultur har vist seg utfordrende på mange vis, og samiske reiselivsentreprenører står overfor en rekke utfordringer som handler om blant annet usynliggjøring og essensialisering og stereotypiske representasjoner av samene som «de eksotiske andre».

Tap av språk, kultur og kunnskap gjør noe med både mennesker og landskap, og det er derfor viktig å løfte fram og synliggjøre noen av disse usynlige strukturene som kan være til hinder for innovasjon og bærekraftig utvikling i samisk reiseliv.

---

Kunnskap i relasjoner

Å sam-skape kunnskap handler i dette prosjektet om at forsker og partnerbedrifter arbeider fram kunnskap sammen og lærer sammen med og av hverandre over tid. Den sjøsamiske båten ‘spissa’ har vært en svært viktig kunnskapsbærer og ankerpunkt for lokal kunnskap gjennom hele dette forskningsprosjektet. Blant annet så har vårpuss med oljing og maling av båt vært spesielt viktige samlingspunkt hvor jeg som forsker gjennom møter med mennesker og landskap har fått ny innsikt i hva samisk reiselivsutvikling på lokale premisser kan være. Mearrasiida har vært en uvurderlig samarbeidspartner i dette arbeidet.

---

Mer info

Kontakt stipendiat og prosjektleder Nina Smedseng, UiT - Norges Arktiske Universitet, nina.smedseng@uit.no

---

Tekst og bilder

Tekst: Nina Smedseng

---

Bilderekke 1 og 2: Å sam-skape kunnskap hos Mearrasiida. Tradisjonell kunnskap som ressurs i bærekraftig reiselivsutvikling.

Motiv blant annet fra etapperoing mot Smiervuotna med Mearrasiida, sjøsamisk spissbåt på tur til Smiervuotna/Smørfjord for sommeropphold. Foto: Nina Smedseng

baerekraftig-samisk-reiseliv_lysbilde2

---

Mearrasiida: Sjøsamiske landskap

Bilderekke: Spissa er et symbol på levende sjøsamisk kultur. Den viktige vårpussen er i gang. Ove Stødles båt overleveres til sommeropphold i Jáhkovuonna/Kokelv. Foto: Nina Smedseng

foto_nina_s

---

Bildet nederst: Båtbyggerlærling Ove ved Mearrasiida overleverer egenbygd, sjøsamisk spissbåt for sommeropphold i Jáhkovuonna/Kokelv. Foto: Kjell M. Derås