FUGLAN VEIT - arrangement 8. og 9. mai på Stabbursnes

8.og 9.mai

Arrangement av Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences og Mearrasiida

---

På Stabbursnes naturhus og museum

I samarbeid med lokale partnere på Vega, Porsanger og Vardø, har FUGLAN VEIT som mål å skape ny kunnskap og oppmerksomhet om sjøfugl som en del av kystkulturen.

---

Sjøfuglene er i alarmerende nedgang og FUGLAN VEIT ønsker å bidra til å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler. Vi ser behov for nye allianser mellom forskere og lokale kunnskapsutøvere som tar vare på fuglene i den sårbare hekketiden.

---

Åpent arrangement tirsdag 9.mai:

(Gode pauser underveis i programmet)

12.00: Lunsj for alle

13.00: Velkommen og åpning av utstilling. Ove Stødle, Mearrasiida

FUGLAN VEIT og å sette et 50 år gammelt arkiv i arbeid. Bente Sundsvold, UiT.

Gløtt fra arkivet i Porsanger og omegn. Solveig Joks, Sámi Allaskuvla, Svanhild Andersen, Mearrasiida og Beate Bursta.

Åpning av utstilling

14.30: Porsangersamenes bruk av fjorden og sjøfuglene, Hartvik Birkely

Stedsnavn knyttet til sjøfugler, Steinar Nilsen, Mearrasiida

15.30: Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter sitt ærfuglprosjekt, Lisbeth Klemetsen BSO, Ove Stødle Mearrasiida

Lokal kunnskap i forskning og utvikling - sjøfuglene i fjorden, Hans Kristian Strand, Havforskningsinstituttet i Holmfjord

16.30: Status i ærfuglforskninga. Råd og mulighetsrom for lokale kunnskapsutøvere i forvaltning av sjøfugl, Sveinn Are Hanssen, NINA Tromsø

Naturmangfoldsplaner i Porsanger - fokus på sjøfugler og hvordan lokal kunnskap kan bidra, Nive Frø Kleist Johansen, Porsanger Kommune

17.30: Avslutning

arrangement 8. og 9. mai på Stabbursnes