"FUGLAN VEIT"

2021-2024

Mearrasiida deltar som lokal samarbeidspartner i forsknings- og utviklingsprosjektet FUGLAN VEIT, ledet av Bente Sundsvold ved UiT Norges arktiske universitet.

FUGLAN VEIT har som mål å skape ny kunnskap og oppmerksomhet om sjøfugl som del av kystkulturen, inkludert sjøssamisk kultur. Sjøfuglbestanden er i alarmerende nedgang globalt, så vel som nasjonalt, og prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forvaltning og omsorg for truede sjøfugler i en tid med store klima og miljøendringer. Vårt fokus er på sjøfugler som søker beskyttelse hos mennesker i hekketiden, og hvordan samarbeid mellom lokal kunnskap og forskning kan bidra til å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler. FUGLAN VEIT har fokus på ærfugl, éa, og på krykkja. Mens ærfuglen har søkt menneskers beskyttelse i hekketiden gjennom mange århundrer, har krykkja ganske nylig flyttet til byene for å hekke.

FUGLAN VEIT er finansiert av Norges Forskningsråd, med lokale partnere i Vardø, Porsanger og Vega.

Prosjektet besitter også et arkiv fra 1970-tallet, Sjøfuglprosjektet, med flere hundre intervjuer hvor folk langs hele kysten forteller om hvordan de har stelt med og nyttiggjort seg sjøfuglene. Dette arkivet vil bli benyttet i lokale arbeids-seminar på de tre partnerstedene for å aktualisere sjøfugl som del av kystkulturen, i dag og for framtiden.

Prosjektet går over 4 år (2021-2024).

Prosjektets nettside hos UiT.
---

Seminar med utstilling og fortellerverksted

Vega 27.-29. april 2022

Vardø 30. mai-1. juni 2022

Ingøy 6. og 7. mai 2023

Sabbursnes 9.-10. mai 2023

---

Prosjektets Porsanger-del:

Bygging av hus til ærfugler - Mearrasiida i samarbeid Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter.

Ovenevnte arrangement på Ingøy og Stabbursnes

---

Innlegg på Meronbloggen

Vi bygger hus! (Ove Stødle)

Sjøfugl-tradisjoner i Laksefjord (Svanhild Andersen)

Birgehit hávddačivggaid sulluin ( Solveig Joks)

---

Annet

Sjøfugltradisjoner i Porsanger ( Svanhild Andersen, i Porsangerfolket Årbok for Porsanger 2023)

"FUGLAN VEIT"