Samarbeid om kalender

2006

Sjøsamisk kompetansesenter har hatt samarbeid med Samisk språk- og kultursenter i Lakselv og Kvensk institutt i Børselv om utgivelse av kalender. Samlet sett presenterte kalendrene både historie og nåtid i tekst og bilder. Bilde viser forsiden av kalenderen for 2006, som blant annet hadde samiske stedsnavn og terrengord som tema.
---

Noe av innholdet:

Strømmmer

Guoškkir -Virvelstrøm, eks. Guoškir er stedsnavn for nes i Riinjárga.

Rávdnji -Strøm, eks. Ikkaldasrávdnji.

Rivdnji -Smalt sund, hvor strømmen skifter med flo og fjære, eks Rivdnji er stedsnavn på et smalt sund i Smiervuotna (Smørfjord).

Forside kalender 2006

Rivdnji i Smørfjord