Forskning på kunnskapsoverføring i kystsamfunn: Informasjon om intervju

startet i 2016

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ved NTNU startet i 2016 et fireårig forskningsprojekt, «Valuing the past, sustaining the future: Utdanning, kunnskap og identitet i tre generasjoner i kystsamfunn».

---

Prosjektet ledes av Professor Anne Trine Kjørholt, og er finansiert av Norsk Forskningsråd

Hensikten med prosjektet er å studere utdanning, kunnskap og identitet slik det erfares av ungdom, foreldre og besteforeldre i ulike kystsamfunn i Norge, Færøyene, Irland, Kypros og Australia. Et overordnet mål er å utvikle en kunnskapsbase om sammenhenger mellom utdanning og kunnskap (formell og uformell) på den ene side, og samfunn og arbeidsliv på den andre.

---

I den forbindelse har vi valgt ut et område i Finnmark som et av flere «case» i Norge.

Mitt navn er Inger Pedersen, og jeg er PhD stipendiat som har ansvar for å gjennomføre intervju i Finnmark og lage en avhandling om et lokalsamfunn som historisk har hatt sjøsamisk bosetning. Jeg ønsker å intervjue ungdommer (16 til 19 år), samt en av deres foreldre og en av deres besteforeldre. Intervjuet er biografisk, med fokus på fortellinger fra hverdagen, i nåtid og fortid. Intervjuene kan holdes på skolen, eller et annet sted etter deltakerens ønske. (...)

---

For mer informasjon

Se prosjektets hjemmeside.


Plakat