Samepolitiske pionerer og lokale sanger fra en pionertid

februar-mars 2017

I forbindelse med markeringen av at det var hundre år siden det første landsomfattende samemøte i Trondheim og markeringen under navnet Tråante 2017, arrangerte Sjøsamisk kompetansesenter tre temakvelder i februar-mars 2017:

04.02: Allsang av samiske sanger v/ Hermann Klemetsen

18.02: Fornorskningspolitikken v/ Svanhild Andersen

11.03: Samepolitiske pionerer i Porsanger v/ Aage Solbakk

---

På bildet: Historiker Aage Solbakk, som holdt foredrag om samepolitiske pionerer i Porsanger omkring 1920-tallet.

Historiker Aage Solbakk