Fornorsking og sannhetskommisjonen

03 Mars 2018

FORNORSKING AV SAMER OG KVENER OG SANNHETSKOMMISJONENS MANDAT

---

Lørdag 03.03.2018

Sjøsamisk kompetansesenter inviterer til samtale om fornorsking og Sannhetskommisjonen. Hva bør kommisjonen legge vekt på?

---

Sametinget skriver

«Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskingspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.»

---

Sametinget arrangerer møte om dette torsdag 22. mars i Lakselv

På kompetansesenteret blir det en anledning til å ha en samtale om emnet.

Innleder: Terese Olli Sara

---

Påmelding

Send SMS eller ring til tlf 957 91 356 hvis du ønsker å delta ,eller send e-post til: poasta(@)mearrasapmi.no

Enkel servering.

Velkommen!

 ---

Leserinnlegg av Terese Olli Sara

Forsoning, hva vil det si? 

Foto: David Jensen, UiT. Fra kommisjonens sekretariat sin nettside hos UiT, der man også finner informasjon om kommisjonens arbeid og oppfølging av rapporten som ble levert 1. juni 2023.

Sannhets- og forsoningskommisjonen