Kunnskapstradisjon og samiske helbredere

02. mars 2019

Marit Myrvoll forteller om samiske helbredertradisjoner til ulike tider og på ulike steder

Arrangement på Mearrasiida lørdag 02.03.2019 kl 17.00

---

Foredraget handler om helbredertradisjonen i ulike tidsepoker og i ulike religiøse samfunn, slik vi kjenner den fra noaiden, leseren og nåtidas sjaman. Det vises en film (17 min.) om en tradisjonell helbreder (leser).

---

Salg av kaffe og vafler

---

Om Marit Myrvoll

Sosialantropolog (PhD) og museumsleder ved Várdobáiki Sámi Musea. Hennes arbeids- og forskningsfelt har i mange år omfattet Nordområdene med fokus på samiske forhold. Hun jobber også med nasjonal  og internasjonal kulturarv – fra lokal immateriell kulturarv til UNESCOs verdensarvsteder i Arktis.

Hennes nøkkelkompetanse omfatter forvaltning av kulturminner, kulturhistorie, identitet samt religiøs tro og praksis.  Myrvoll er medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Marit Myrvoll