Filmen "it is not only about fish"

Ferdigstilt høsten 2017

Sjøsamisk kompetansesenter (nå Mearrasiida) i Porsanger ble i 2013 kontaktet av et team med unge filmfolk bosatt i Sveits, som ønsker å lage en dokumentarfilm om småskala fiskerier tre steder i verden, og blant annet i samiske områder i Norge. I 2014 hadde lederen av filmteamet (Kodjo Adanledji) og hans medhjelper (Daniel Xu) et seks dagers opphold ved Sjøsamisk kompetansesenter for å gjøre research om sjøsamiske fiskerier generelt og situasjonen i Porsanger spesielt. De har tidligere gjort tilsvarende research i Senegal.

---

Under oppholdet ved senteret etablerte de kontakt med en lokal fiskerfamilie, og har avtale om å komme tilbake for å filme fiskeren i arbeid, i familien og i sitt lokalsamfunn. De hadde også kontakt med Havforskningsinstituttets stasjon i Holmfjord i Porsanger, og intervjuet representanter for Sametinget og organisasjonen Bivdi. Sjøsamisk kompetansesenter er filmteamets samarbeidspartner i Norge.

---

Adanledji kom tilbake i oktober 2016 og gjorde resten av nødvendige opptak i Finnmark. En dokumentarfilm om småskala fiskerier lot seg ikke finansiere, så et mer avgrenset tema ble valgt. Filmen ble ferdigstilt høsten 2017, med tittelen "it is not only about fish". Den er senere vist ved Skábmagovat i Enare og flere andre festivaler.

---

Se filmen nedenfor (trykk på symbol "Full Screen" hvis du vil se filmen på full skjerm)