Seminar om sel i lokal kultur og fjordkultivering

23-24.November 2009

Sjøsamisk kompetansesenter i samarbeid med kommunene Tana, Porsanger, Lebesby og Gamvik ønsker å sette kystselens påvirkning på miljøet i Tana-, Porsanger- og Laksefjorden på kartet. Noen aktuelle problemstillinger vi ønsker å belyse er;

- Kan vi finne ut hvilken rolle kystselen spiller i økosystemene i fjorden?

- Hvordan kan vi begrense skadeeffektene av voksende selbestander?

- Vil forvaltningen godta et økt uttak av kystselbestandene?

---

Kommunene har gjennom egne ordninger, bl.a. ved rettet avskyting, forsøkt å redusere de lokale problemene med kystselen. Anerkjennelsen av at dette er et regionalt, om ikke nasjonal problemstilling, har gjort at en ønsker å belyse saken på en større arena.

---

Foredragsholdere fra bl.a. fiskeriforvaltningen, forskere, fiskeindustri, fiskerinæringen og andre involverte vil samle seg i Lakselv for å belyse og debattere kystselens rolle i fjordsystemene. Les programmet (vedlagt).

---

Formålet med seminaret

Foruten det faglige innholdet - å skape en møteplass der forskere, forvaltningen og befolkningen langs kysten kan utveksle kunnskap og erfaringer. En felles forståelse vil danne grunnlag for en helhetlig politikk, der enkeltkommuner ikke behøver å bruke egne næringsmidler fånyttes.

---

Tid og sted

Mandag 23. november kl. 12.00 - tirsdag 24. november 2009 kl. 13.00

Lakselv hotell, adresse: Karasjokveien 1, 9700 Lakselv

---

Påmelding via link nedenfor

Frist for påmelding: 9.november. Senere påmelding må avtales.

---

Overnatting

Deltakerne besørger selv overnatting.

Overnatting på Lakselv hotell koster kr. 1195.- Bookingtelefon 78465400 eller e-post: booking@lakselvhotell.no

Deltagerpris: kr 450,- per person. Pris inkluderer kaffe og pauseforfriskninger.

---

Middag

Vi arrangerer også fellesmiddag, dette koster kr 300,- per person i tillegg.

---

Økonomisk støtte

Seminaret arrangeres med økonomisk støtte fra Sametinget, Sámi allaskuvla, Árbediehtu-prosjektet og kommunene Porsanger, Lebesby, Gamvik og Tana.

---

Program_kystselseminar_2009.pdf

Her finner du Sortingsmelding nr 46 (2009) - Norsk sjøpattedyrpolitikk

---

Mer informasjon:

Sigvald Persen, 784 64220, 91 329 787

Jo Inge Hesjevik, telefon 413 38 514