Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden

16.juni 2018

På seminaret formidles det fra flere forskningsprosjekter i regi av UiT-Norges Arktiske Universitet, Norut, NIKU og andre med fokus på tradisjonell kunnskap, samisk kulturgrunnlag, tradisjonelle næringer og påvirkning fra industri.

---

Sjøsamisk kompetansesenter lørdag 16. juni 2018 kl 15-19

Arrangører: Sjøsamisk kompetansesenter og Senter for samiske studier, UiT – Norges Arktiske Universitet

---

Program

15.00–15-15 Innledning

v/ Svanhild Andersen, Sjøsamisk kompetansesenter og Camilla Brattland, Senter for samiske studier, UiT – Norges Arktiske Universitet

---

15.15–15.45 Aksjonsgruppa mot oppdrett i Porsangerfjorden

v/ Heidi A. Persen, foreningen Mearrasámi árbediehtu - Sjøsamisk tradisjonskunnskap

---

15.45–16.15 Kunnskapsinnhenting om samisk kultur og samfunn i konsekvensutredningsprosesser; eksempel fra Nordkapp kommune og Johan Castberg-feltet

v/ Vigdis Nygaard, Noru

---

16.15–16.30 Pause.

---

16.30–17.15 Oppdrettsindustri, urfolk og tradisjonell og lokal kunnskap. Eksempler fra British Columbia og Spildra

v/ Dorothee Schreiber og Camilla Brattland, TriArc prosjektet, UiT

---

17.15­–18.00 Hva vet vi om laksen som fiskes i sjø i Porsanger? Sjølaksefiskeres kunnskap om laks og resultater fra prosjektet Kolarctic Salmon

v/ Einar Eythórsson, NIKU og Camilla Brattland, UiT

---

18.00–18.15 Pause

---

18.15–18.30 Hvordan styrke lokal kapasitet? Om Nanosmahttin-prosjektet

v/ Thomas Hansen, Sjøsamisk kompetansesenter

---

18.30–19.00 Innspill/diskusjon