Seminar om kunnskapsgrunnlaget for etablering av oppdrett i Vedbotn, Porsangerfjorden

28 Februar 2018

Etablering av et oppdrettsanlegg midt i et gytefelt i Vedbotn i Porsangerfjorden vakte mange reaksjoner

Sjøsamisk kompetansesenter (nå Mearrasiida) arrangerte et seminar for å få belyst kunnskapsgrunnlaget for at denne etableringen ble godkjent.

---

PROGRAM

10.00–10.05 Velkommen. Om bakgrunn for seminaret

v/ Svanhild Andersen, Sjøsamisk kompetansesenter

---

10.05–10.30 Oppdrettsfaglige vurderinger for etableringen i Vedbotn, og hvordan fisk, miljø mm overvåkes under drift

v/ Roger Pedersen, samfunnskontakt hos Grieg Seafood’

---

10.30–11.00 Erfaringer med Vedbotn-saken og bruk av historisk og erfaringsbasert kunnskap

v/ Heidi Persen, grunneier i Vedbotn-området og leder av foreningen Mearrasámi árbediehtu

---

11.00–11.15 Pause

11.15–11.45 Innspill fra salen

11.45–12.30 Lunsj

---

12.30–13.00 Porsanger kommune: Hva trenges av kunnskap for vurderinger av oppdrett i Porsangerfjorden?

v/ Øystein Willersrud, arealplanlegger

---

13.45–14.15 Erfaringer med oppdrett i Altafjorden og bruk av erfaringsbasert kunnskap

v/ Trond-Einar Karlsen, leder av Fjordfiskenemda (med forbehold)

---

14.15–14.45 Innspill fra salen

---

14.45–15.00 Oppsummering v/ Svanhild Andersen

---

Servering: Kaffe/te og enkel lunsj, kr 100,-

---

Om bakgrunnen for seminaret

Se avisinnlegg.

---

Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark, Nordkapp kommune og Fefo var også invitert til seminaret