Stier og steder - kulturminnedag 2014

20. september 2014

Gamle stier, fortellinger og god mat på arrangementet 20. september 2014

I godvær startet turen fra Kolvik til Sandvik og videre til Billefjord og Sjøsamisk kompetansesenter. Et titalls mennesker hadde møtt opp for å gå turen. Stiene er de gamle ferdselsårene mellom bosetningene langs fjorden og har vært benyttet siden de første bosetningene helt tilbake til steinalderen. I nyere tid, etter at veiene kom, har bruken av stiene vært mindre, men enkelte steder kan man se at folk har ryddet vekk skog for å opprettholde stiene. Stiene hører til det rike kulturlandskapet som finnes i området.

---

Sjøsamisk kompetansesenter skal utarbeide en presentasjon av stiene som starter fra Gåradak og som går over Anopset til Kolvik, videre til Sandvik, fra Sandvik til Trollholmsund og fra Sandvik til Billefjord. Arbeidet finasieres av det nasjonale prosjektet Utvalgt kulturlandskap i jordbruket, ved Fylkesmannen i Finnmark, hvor Gåradak- Sandvik er et av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge.

---

Turen over til Sandvik inneholdt mange fortellinger knyttet til livet i dette landskapet, i tillegg til å nyte utsikten langs stien.Det ble en rast ved bergmaleriene i Sandvik med en kopp medbragt kaffe. Det ble ikke tid til å se det som ellers er i området, steinaldertufter, krigslandskapet fra andre verdenskrig, og mye mer. Etter rasten gikk turen til Billefjord og Sjøsamisk kompetansesenter. Stien følger her høydene slik at utsikten ut mot Billefjorden er god. Selvom det var avsatt 4 timer til turen, gikk det nok en halv time mer enn planlagt, men da hadde deltakerne lagt bak seg en strekning på 9 km.

---

På senteret ble det vist hvordan Sjøsamisk kompetansesenter arbeider for å formidle kulturlandskapet på nettstedet www.meron.no (nettstedet har siden blitt en en del av et felles nettsted for Merarrasiida).

---

Arrangementet ble avsluttet med en middag som Mearrasámi duodjedállu tilbød, lammestek og tyttebærsuppe til dessert.

Stier og steder - kulturminnedag 2014