Kulturminnedag 2013

14. september 2013

Den 14. september 2013 ble det arrangert kulturminnedag i Porsanger, som et samarbeid mellom Sjøsamisk kompetansesenter, RiddoDuottarMuseat (RDM) i Porsanger og Mearrasámi duodjedállu.

---

Arrangementet var en del av det lokale arbeidet med “Utvalgt nasjonalt kulturlandskap – Goarahat og Sandvikhalvøya”, som forvaltes av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark.

---

Innhold

Kulturminnevandring i Sandvik, utstilling der lokalbefolkningen hadde bidratt med gjenstander og båter og der også RDM stilte ut gjenstander fra sin samling samt info-stand om ovennevnte prosjekt (“utvalgt kulturlandskap”). Det var 70 besøkende på utstillingen. 34 deltok på kulturminnevandringen i Sandvik.

Kulturminnedagene i Norge er en del av

De europeiske kulturminnedagene, European Heritage Days, og arrangeres hvert år i september.

---

Mer om arrangementet

Med vårt arrangement på Kulturminnedagen 2013 ønsker vi å formidle og forsterke sjøsamisk kultur og kunnskap om kulturminner. Vi ønsker å fortelle om lokalt arbeid med Utvalgt nasjonalt kulturlandskap – Gåradak og Sandvikhalvøya (UKL). Gjennom arrangementet får lokalbefolkningen og andre i Porsanger oppleve tradisjon, kultur og kulturminner i dette utvalgte kulturlandskapet - hvordan det var før og hvordan det er nå, gjennom å se, høre og smake. Arrangement er åpent for alle.

Sjøsamisk kompetansesenter holder åpent for publikum i Billefjord på Kulturminnedagen 14. september. Vi skal ha busstransport til Sandvikhalvøya hvor det skal være bygdevandring/guidet tur til de viktigste kulturminner i området, f.eks. til de tre bergkunstfeltene. Vi trenger busstransport til å frakte folk fra Lakselv til Billefjord og også for å spare naturen og landskapet fra parkering av masse biler i området hvor kulturminnene ligger.

---

Etter kulturminnevandring skal vi tilbake til Sjøsamisk kompetansesenter hvor vi serverer mat med lokal tradisjon. Etter middag får vi høre to foredrag: om Utvalgt nasjonalt kulturlandskap i Gåradak og Sandvikhalvøya og om lokale tradisjoner. Vi viser også utstillingen med lokal duodji og håndverk. Utstillingen blir laget i samarbeid med lokalbefolkningen, og utstillingstekstene skal være på norsk og samisk. Utstillingen blir stående hele september på Sjøsamisk kompetansesenter i Billefjord.

---

Tidsskjema for Kulturminnedag 14.09.2013

12:00 Bussavgang: Lakselv-Billefjord

12:30 Møteplass på Sjøsamisk kompetansesenter i Billefjord

12:45 Bussavgang: Sjøsamisk kompetansesenter-Sandvik halvøya

13:00 Guidet tur på Sandvik kulturminneområdet, guide Hartvig Birkely

14:30 Bussavgang: Sandvik halvøya-Sjøsamisk kompetansesenter

15:00 Sjøsamisk kompetansesenter:

- Servering av mat med lokal tradisjon

- Infostand om Utvalgt kulturlandskap Goarahat & Sandvik halvøya -prosjektet

- Lokal duodji og håndverk utstillingen

- Salg av lokal duodji og lokalprodukter

- Foredrag om Utvalgt kulturlandskap Goarahat & Sandvik halvøya -prosjektet

- Foredrag om kulturminner, fortellinger og tradisjoner

17:00 Bussavgang: Billefjord-Lakselv