Utvalgt kulturlandskap (UKL)

Goarahat-Sandvikhalvøya er et av 46 områder som er med i den nasjonale satsingen Utvalgte kulturlandskap (UKL) i jordbruket

---

Som en del av UKL-arbeidet i Porsanger har vi dokumentert de gamle stiene på Gåradak-Sandvik-halvøya. Det er stier som er blitt til mellom bygdene langs fjorden fra den første bosetning. De eldste bosetningene er fra steinalderen. Tidligere knyttet stiene de små lokalsamfunnene sammen, men de ble mindre brukt etter hvert som veiene kom og kommunikasjonene endret seg. I dag er de en viktig del av kulturlandskapet - som fysiske spor som det er knyttet mye historie til.

---

I tillegg har vi registrert nyere kulturminner i jordbruket, gårdsmiljøer, sjøsamiske bygninger og krigsminner fra 2. verdenskrig.

---

Presentasjon av Mearrasiidas arbeid

Utvalgt kulturlandskap (UKL)