Landskap og kulturminner - kunnskapsbase

Bruk av landskap etterlater seg ofte spor. Slike spor som formidles i denne kunnskapsbasen, strekker seg i tid fra steinalderen og fram til i dag

---

Formidlingen er basert både på kulturminneregistreringer, annen forskningsbasert kunnskap og tradisjonell kunnskap. Stedsnavn er også en form for spor i landskap. Navn med særlig klar forankring til historiske landskap er med her, men de fleste stedsnavna er å finne i en egen seksjon.

---

Mesteparten av materialet er fra Porsanger. I tillegg presenteres kulturminner og fortellinger fra Stranda kulturlandskap. (Repvågstranda i Nordkapp kommune).

---

Lenke til presentasjon av Landskap og kulturminner på Meron.no

Landskap og kulturminner