Samiske og andre stedsnavn i Porsanger

Stedsnavnene kan fortelle om landskap, om mennesker, jakt og fiske, dagligliv, religion m.m. De er med andre ord en del av tradisjonskunnskapen om landskapet. Noen av stedsnavnene er så gamle at man ikke kan tolke betydningen av dem.

Helt siden senteret åpnet i 2003 har vi arbeidet med stedsnavn, og særrlig samiske stedsnavn. Vi har overtatt samlinger som bygdelag i området har arbeidet med, og har videreført dette ved å samle inn flere stedsnavn og formidle navnene på digitale kart.

---

Stabbursdalen

På 90-tallet igansatte Stabbursdalen elveeierlag et stedsnavnarbeid i Stabbursdalen. Formålet med arbeidet var å øke kunnskapen om de lokale stedsnavnene som stort sett er samiske. Store endringer i bruken av landskapet, ved at den tradisjonelle bruken taper seg mens fritidsbruken øker voldsomt, bringer nye brukere til områdene. Kunnskapen om stedsnavnene, bruken av stedsnavnene er ofte knyttet til bruken av naturen. Den nye bruken, og også språkets stilling vil ikke nødvendigvis videreføre kunnskapen om stedsnavnene. Stedsnavn forsvinner og nye norskspråklige stedsnavn oppstår.

Laget registrerte stedsnavn i Stabbursdalen og spesielt langs Stabburselva og de trykket kart med endel av de samiske stedsnavnene. De laget også stedsnavnskilt som ble plassert ut i landskapet. Hensikten var å øke kunnskapen om det samiske navnet, spesielt der det ferdes mye folk. Laget plasserte ut 130 skilt langs elva fra sjøen og langt opp i Stabbursdalen nasjonalpark.

---

Kolvik og omegn

Kolvik og omegn bygdelag samlet flere hundre stedsnavn i området fra Jonsnes til Billefjord på vestsiden av Porsangerfjorden.

---

Smørfjord og omegn

I Smørfjord har Smørfjord bygdelag registrert ca 500 stedsnavn i området fra Nordmannseth til Veines. Stedsnavnene er endel av presentasjonen av sjøsamekulturen i Kistrand, Olderfjord og Smørfjord. De har utgitt heftet "Sjøsamekulturen i Ytre Porsanger" hvor bla. stedsnavnene er presentert.

---

Videreføring av arbeidet

Vi videreførte dette arbeidet og systematiserte stedsnavnene i en database og senere har vi registrert stedsnavn i Igeldas, Porsangerfjorden, Kjæs til Børselv, Lakselvområdet, Leavdnjavárri og Skuvvanvárri.

---
Stedsnavn i database med kart

Arbeidet er systematisert i en lokal stedsnavndatabase og omfatter stedsnavn fra stort sett hele kommunen. I tillegg til stedsnavnene har vi tatt en del bilder av landskapet.

Indre Porsanger / Sis-Porsáŋgu
Porsanger vest /veasta
Porsanger øst / beavža
Porsangerfjorden / Porsáŋgguvuotna

Et stedsnavn i Stabbursdalen