Samiske stedsnavn i Laksefjord

Målet med prosjektet var å registrere samiske stedsnavn både på fjorden og fastlandet i Laksefjord i Lebesby kommune.

---

Dette er et fjordlandskap som tradisjonelt er et sjøsamisk område.

Man intervjuet lokale kunnskapsbærere, men det er få samisktalende igjen i dette området.

Stedsnavna er publisert på nettstedet Meron
(Kartløsning oppgraderes og er derfor ikke tilgjengelig.)

---

Prosjektet er finansiert av Sametinget.


Laksefjord i Finnmark