Språklunsj

Vår-vinteren 2016

Åpne lunsjer med samisk språk som tema og aktivitet

---

Lunsj med prat på samisk på Sjøsamisk kompetansesenter i Billefjord. Ta med matpakke. Senteret ordner med kaffe og te.

Målgruppe: Samisktalende, de som vil lære samisk og de som forstår, men ikke snakker samisk.

---

NB. Ingen snakkeplikt :) Man lærer også ved å lytte.

Språklunsj