Giellabargu/språkarbeid i sankingsprosjektet

02.11.2019

Mearrasiida er med som lokal samarbeidspartner i et forskningsprosjekt om sanking i kystsamiske områder

---

Formålet med prosjektet er å beskrive sanking (særlig av bær og egg) i dagens samfunn, og undersøke hvordan kunnskap om sanking kommer til uttrykk i samiske språk, i fortellinger og i stedsnavn. Vi inviterer alle interesserte til oppstart av lokal ressursgruppe lørdag 2. november kl 12-14 på Mearrasiida.

---

Språk: samisk og norsk

Giellabargu/språkarbeid i sankingsprosjektet