Språkarbeid: fra ordbank til apper

Mearrasiida har et omfattende materiale med sjøsamisk fjordterminologi.

---

Dette materialet formidles gjennom en ordbank.

Ordbanken inneholder flere hundre ord og begrep tilknyttet fjordbruk. I sjøsamisk fjordterminologi inngår ord og begreper tilknyttet fisk, fugler, sjøpattedyr, sjøplanter, sjøterreng, fiske, fangst, jakt og sanking. Ordbanken har også terminologi om båter og bruk av båter, og mange andre temaer.

---

Vi har sett behov for å videreutvikle arbeidet med formidling av sjøsamisk fjordterminologi, og har derfor ønsket å få utviklet applikasjoner (apper) til smarttelefoner for det formål. Aapplikasjoner er særlig aktuelle for unge mennesker, og er et viktig bidrag til bevaring og videreføring av sjøsamisk fjordterminologi.

---

Mearrasiida fikk innvilget midler fra Sametinget til to apper med tema samisk båt- og fjordterminologi: Mearra (sjø) og Fanas (båt). Hver applikasjonen inneholder 200 ord og begreper med tilhørende lydfiler.

---

Prosjektet ble ferdigstilt i 2019.

---

Språk-materiale og lyd: Mearrasiida

Applikasjonsutvikler: Elbera Jørgen Andersen, Alta.

Image
Image