Digital formidling av lokal fjordkunnskap og stedsnavn i sjøsamiske områder

Tidsramme: 2014-2016


Bruk av lokal/tradisjonell kunnskap som en form for erfaringsbasert kunnskap i kunnskapsgrunnlaget for offentlige beslutninger om naturmangfoldet (jf. naturmangfoldloven § 8) forutsetter formidling av slik kunnskap. Mearrasiida har utviklet en kunnskapsbase som et tiltak i for det formål. Nettstedet formidler også stedsnavn og kunnskap om navn og steder. Gjennom dette prosjektet tar vi sikte på å videreføre og utvide dette arbeidet til flere geografiske områder, og å bidra til videreutvikling av andre digitale formidlingsmåter.

Samarbeid og mål

Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med SEG (Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš) i Tana og Senter for nordlige folk i Kåfjord. I tillegg til samarbeid med utgangspunkt i nettstedet Meron som en form for kunnskapsbase, vil også behov for andre digitale formidlingsmåter blir drøftet og påbegynt, basert på hver institusjons erfaring med digital formidling av tradisjonell kunnskap og/eller stedsnavn og verktøy for slik formidling. Målet med samarbeidsprosjektet er å styrke samtlige tre sentres kompetanse innen digital bearbeiding og formidling av lokal kunnskap og stedsnavn, både hver for seg og samlet ved at man kobler sammen kompetanse og presentasjonsmåter.


Økonomi

Prosjektet er innvilget støtte fra Sametingets midler for utvikling av arenaer for kunst- og kulturformidling.

Digital formidling