Sjøsamisk bosetning i Frakkfjord

Sjøsamisk kompetansesenter (nå Mearrasiida) har etter oppdrag fra Frakkfjord bygdelag skrevet en rapport om sjøsamisk bosetning i Frakkfjord. 

Foto FrakkfjordTakk til Frakkfjord bygdelag for oppdraget med å kartlegge samisk bosetning. Jon Arne Wilhelmsen fra bygdelaget har kommet med verdifulle innspill. Takk til Siri-Janne Koht som har sammenstilt informasjon fra folketellinger fra Frakkfjord.

Billefjord, 11. januar 2019

Steinar Nilsen
Sjøsamisk kompetansesenter

Rapporten Frakkfjord_sjøsamisk_bosetning.pdf

Foto: Jon Arne Wilhelmsen