Info om Lokal/tradisjonell kunnskap
Apning av utstilling om selskinn.jpg?width=1080&height=1528

03.09.2022: Åpning av utstilling om selskinn

Kurs i garving av reinskinn.jpg?width=1440&height=800

28.-30.10.2022: Kurs i garving av reinskinn

Podcast om selskinnstradisjon og selskinnsprosjekt1440.jpg?width=1440&height=810

Podcast om selskinnstradisjon og selskinnsprosjekt

Kurs i bruk av selskinn.jpg?width=1040&height=733

15.-24.09.2021: Kurs i bruk av selskinn

I aerfuglens rike.jpg?width=797&height=558

I ærfuglens rike

Lokal_tradisjonell okologisk kunnskap.jpg?width=2048&height=1536

Lokal/tradisjonell økologisk kunnskap

Film-workshop tradisjonell kunnskap.jpg?width=640&height=480

Film-workshop tradisjonell kunnskap

Holmene i Porsangerfjorden.jpg?width=1816&height=1284

Holmene i Porsangerfjorden

Kurs i handverk med selskinn.jpg?width=3415&height=2021

Kurs i håndverk med selskinn

Videreutvikling av arbeid med lokal-tradisjonell kunnskap.jpg?width=1052&height=473

Nanosmahttin: Videreutvikling av arbeid med lokal/tradisjonell kunnskap

Digital formidling av lokal fjordkunnskap og stedsnavn i sjosamiske omrader.jpg?width=278&height=181

Digital formidling av lokal fjordkunnskap og stedsnavn i sjøsamiske områder

Kurs i garnboting.jpg?width=960&height=591

Kurs i garnbøting

Kurs i flaing av rev.jpg?width=500&height=666

Kurs i flåing av rev