Sel pa samefolkets dag.jpg?width=315&height=262

Sel på samefolkets dag

Lokale fiskarlagsprotokoller og sjosamisk fiskerihistorie_Fra_Kokelv_fiskarlag_1962_.jpg?width=670&height=276

Lokale fiskarlagsprotokoller og sjøsamisk fiskerihistorie

Kunnskapstradisjon og samiske helbredere.jpg?width=960&height=958

Kunnskapstradisjon og samiske helbredere

Kurs i minneinnsamling med video.png?width=690&height=544

Kurs i minneinnsamling med video

Fornorsking og sannhetskommisjonen.jpg?width=700&height=608

Fornorsking og sannhetskommisjonen

Samepolitiske pionerer og lokale sanger fra en pionertid_800.jpg?width=800&height=816

Samepolitiske pionerer og lokale sanger fra en pionertid

Forskning pa kunnskapsoverforing i kystsamfunn_ Informasjon om intervju.jpg?width=187&height=157

Forskning på kunnskapsoverføring i kystsamfunn: Informasjon om intervju

Valgdebatt_2015_501x.jpg?width=501&height=239

Valgdebatt om distriktspolitikk og kultur i Porsanger

Samarbeid om kalender_bilde1_800.jpg?width=800&height=490

Samarbeid om kalender

Mors viser.jpg?width=700&height=608

Mors viser

Noaidens arv.jpg?width=873&height=382

Noaidens arv