Museumskafé: Båter i Porsanger før og nå

 
Trebåt-tradisjoner var tema på museumskafé Porsanger i januar 2019: I Børselv på Kvensk institutt onsdag 23. januar, og i Lakselv på Porsanger bibliotek dagen etter. Initiativtaker: Porsanger museum. Arrangementene var i samarbeid med Kvensk institutt og Sjøsamisk kompetansesenter (nå Mearrasiida). 

PROGRAM
Kl. 18.00
Sjøsamisk kompetansesenter: presentasjon av prosjekt med samiske båtord og bygging av spissbåt
Thomas Hansen og Steinar Nilsen

Kl. 18.45
Porsanger museum og Kvensk institutt: presentasjon av elvebåttradisjoner i Porsanger
Riinakaisa Laitila, Lars Paulsen og Øyvind Lindbäck presenterer på kvensk/norsk.
Annakaisa Räisenen og Karin Larsen presenterer ordinnsamling

 
Museumskafe 2019 om baater