Displaying items by tag: Arrangement

29. oktober kl 18: Foredrag av Bente Sundsvold:  "Éa har en spesiell plass i kystbefolkningens hjerter. Egg og dun var viktige utmarksressurser i fiskarbondens livsopphold. Sjøfuglbestanden synker dramatisk. Kan ærfuglrøkt bidra til å gi éa og andre sjøfugler bedre hekkevilkår?

Jeg tenkte ta dere med til Vegaøyan for å se hvordan Aud Halmøy gikk fram for å bygge opp et nedlagt dunvær på farens fraflyttede barndomstomter i øyan. Denne erfaringen har jeg siden prøvd ut på Grindøya utafor Tromsø, som tidligere var et fredet dunvær. Kan disse erfaringene være relevante for de initiativ Mearrasiida har tatt for å sette éa på agendaen? Vi skal vise noen filmsnutter, og inviterer til diskusjon om hvordan en Finnmarkstilnærming av ærfuglrøkt kunne se ut."

Bente Sundsvold som jobber ved UiT Norges arktiske universitet, besøker Mearrasiida og andre i Porsanger i forbindelse med et forskningsprosjekt om kystsoneforvaltning og økosystemtjenester.

Enkel servering. Velkommen!

Foto: Hartvig Johansen, Jonsnes

Publisert i Tradisjonell kunnskap
Tagged under

RiddoDuottarMuseat - Porsanger museum, Porsanger historielag og Sjøsamisk kompetansesenter har felles arrangement i Indre Billefjord 12. november 2013. Vi presenterer billedkavalkade fra museets arkiv og bilder fra Else Samuelsens privatarkiv. Vi viser hvordan museumsportalen på nett www.digitaltmuseum.no og «Gamle Porsangerbilder» på Facebook kan benyttes. Programleder: Arvid Petterson 

Meningen med museumskaféen er å bli kjent med folk og formidle museets samlinger til folk på vestsiden av Porsangerfjorden.

Alle bildene i Porsanger museums fotosamling er fra 1900-1960-tallet. Vi har ikke bilder som viser hvordan livet på vestsiden var i årene etter 1970. Vi trenger hjelp fra lokalbefolkningen for å samle inn flere bilder og gjenstander. Vi ønsker å få bilder som viser vanlige folk i hjemmet eller i arbeid, bilder av landskapet, handverk, bygninger, dyr, jordbruk, skogbruk, fiske, barn som leker, skoleaktiviteter, ungdomskultur, osv.

Velkommen!

Plakat museumskafe 2013

 

 

Tagged under

Meron fávllis

27.-28.11.2013: 10 års-markering for Sjøsamisk kompetansesenter, Mearrasámi duodjedállu og Fávllis samisk fiskeriforskningsnettverk 

Publisert i FoU-samarbeid
Tagged under

Sjøsamisk kompetansesenter, Billefjord torsdag 20. november 2014 kl. 18.00: 

Minner fra evakueringshøsten 1944

I høst er det 70 år siden ordren om evakuering ble gitt i Finnmark og Nord-Troms. Sjøsamisk kompetansesenter og Mearrasámi Duodjedállu inviterer til minnekveld, med fortellinger om evakueringa og andre minner fra høsten 1944, fra noen av de i Billefjord og andre steder i Indre Porsanger som opplevde den.

Servering: 
Rømmegrøt og fenalår kr. 100,- 
Kaffe og kaker kr 50,-

Velkommen!

Fortellere
Bildet viser to av fortellerne som delte sine minner med de oppmøtte - Magna Johansen fra Sandvik og Tora Johansen fra Kolvik. I tillegg fortalte Gunnar Pedersen fra Indre Billefjord og Anne Marie Aronsen fra Stabbursnes. 

Publisert i Krigshistorie
Tagged under

Smørfjord bygdehus søndag 16. november 2014 kl. 17.00: 

I høst er det 70 år siden ordren om evakuering ble gitt i Finnmark og Nord-Troms. Smørfjord bygdelag og Sjøsamisk kompetansesenter inviterer til minnekveld, med fortellinger om evakueringa og andre minner fra høsten 1944, fra noen av de i Smørfjord og andre steder i Ytre Porsanger som opplevde den.

Enkel servering, kr. 50,-
Velkommen!

Bildet viser de fire fortellerne: 
Fra venstre: Hartvig Johansen, som den gang bodde i Olderfjord (flyttet siden til Jonsnes i Indre Porsanger), søstrene Gudrun Johnsen og Tordis Nilsen fra Nodmannseth (bosatt i Smørfjord) og Trygve Nilsen, Olderfjord.

Disse fire tidsvitnene ble alle tvangsevakuert sørover, og tre av dem med det tyske lasteskipet Karl Arp.
Publisert i Krigshistorie
Tagged under

Arrangement på Sjøsamisk kompetansesenter onsdag 8. april 2015 kl. 18.00: 

Interkommunalt arkiv Finnmark i samarbeid med Sjøsamisk kompetansesenter inviterer til arrangement som består av utstilling og fortellinger fra evakueringen av Finnmark 1944.

Interkommunalt arkiv viser utstillingen "mens vi venter på neste båt, forsyninger og frihet".
Tora Johansen, Hartvig Johansen og Else Samuelsen forteller om egne og sin families opplevelser under og etter evakueringen.

Enkel servering

 

Mensviventer

Publisert i Krigshistorie
Tagged under

Samisk språk- og kultursenterGiellavahkku i Lakselv har invitert båtbygger Hans O. Hansen til å snakke om båt-terminologi. 
Tid: 23.10.2019 kl 18.00
Sted: Mearrasiida.

Eksempler på hva sjøsamisk båt-terminologi kan være, beskrives i forbindelse med et prosjekt om dette emnet som ble avsluttet ved Mearrasiida i 2018. "Sjøbåt-terminologien omfatter ord vedrørende båtens deler, båtbygging, verktøy, utstyr og mange forhold rundt båtbruk, slik som seiling, roing og også bruk av båter med motorer. 

Båtbruk griper dessuten inn i mange sider av samfunn og kultur, som blant annet fiske og kunnskapsoverføring relatert til fiske og annen båtbruk samt sagn og andre fortellinger, åndelige forståelser av menneskers forhold til havet og båter, og også identitet i tilknytning til kyst- og fjordlandskap." (Mer om nevnte prosjekt, se her). 

Tagged under

2009: Sjøsamisk kompetansesenter i samarbeid med kommunene Tana, Porsanger, Lebesby og Gamvik ønsker å sette kystselens påvirkning på miljøet i Tana-, Porsanger- og Laksefjorden på kartet. Noen aktuelle problemstillinger vi ønsker å belyse er;

- Kan vi finne ut hvilken rolle kystselen spiller i økosystemene i fjorden?
- Hvordan kan vi begrense skadeeffektene av voksende selbestander?
- Vil forvaltningen godta et økt uttak av kystselbestandene?

Kommunene har gjennom egne ordninger, bl.a. ved rettet avskyting, forsøkt å redusere de lokale problemene med kystselen. Anerkjennelsen av at dette er et regionalt, om ikke nasjonal problemstilling, har gjort at en ønsker å belyse saken på en større arena.

Foredragsholdere fra bl.a. fiskeriforvaltningen, forskere, fiskeindustri, fiskerinæringen og andre involverte vil samle seg i Lakselv for å belyse og debattere kystselens rolle i fjordsystemene. Les programmet (vedlagt).

Formålet med seminaret er - foruten det faglige innholdet - å skape en møteplass der forskere, forvaltningen og befolkningen langs kysten kan utveksle kunnskap og erfaringer. En felles forståelse vil danne grunnlag for en helhetlig politikk, der enkeltkommuner ikke behøver å bruke egne næringsmidler fånyttes.

Tid: Mandag 23. november kl. 12.00 - tirsdag 24. november 2009 kl. 13.00

Sted: Lakselv hotell, adresse: Karasjokveien 1, 9700 Lakselv

Påmelding via link nedenfor. Frist for påmelding: 9.november. Senere påmelding må avtales.

Overnatting: Deltakerne besørger selv overnatting. 
Overnatting på Lakselv hotell koster kr. 1195.- Bookingtelefon 78465400 eller e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Deltagerpris: kr 450,- per person. Pris inkluderer kaffe og pauseforfriskninger.

Middag: Vi arrangerer også fellesmiddag, dette koster kr 300,- per person i tillegg. 

Økonomisk støtte: Seminaret arrangeres med økonomisk støtte fra Sametinget, Sámi allaskuvla, Árbediehtu-prosjektet og kommunene Porsanger,Lebesby, Gamvik og Tana.

Program_kystselseminar_2009.pdf

Her finner du Sortingsmelding nr 46 (2009) - Norsk sjøpattedyrpolitikk

Mer informasjon:

Sigvald Persen, 784 64220, 91 329 787
Jo Inge Hesjevik, telefon 413 38 514

Tagged under

Kulturminnedag 2019 900xKulturminnedager i Porsanger med flere arrangører. Mearrasiida var med-arrangør to av dagene:  

Søndag 8.9.

Kl. 10.00 Guidet tur til overvintringshytta i Billefjorddalen, guide Berit Thomassen (Arr. Stabbursnes naturhus og Mearrasiida)
Kl. 18.00 Guidet krigshistorisk vandring på Klubben med Roger Albrigtsen

Onsdag 11.9.

Kl. 17.00 Guidet tur til kulturminnene i området Kolvik-Storbukt på samisk/norsk, guide Hartvig Birkely (Samisk språk- og kultursenter/Mearrasiida)

Bildet er fra sistnevnte tur. Til venstre: Hartvig Birkely. Til høyre en av deltakerne på turen. Foto: Svanhild Andersen

Tagged under

Gamle stier, fortellinger og god mat på arrangementet 20. september 2014

I godvær startet turen fra Kolvik til Sandvik og videre til Billefjord og Sjøsamisk kompetansesenter. Et titalls mennesker hadde møtt opp for å gå turen. Stiene er de gamle ferdselsårene mellom bosetningene langs fjorden og har vært benyttet siden de første bosetningene helt tilbake til steinalderen. I nyere tid, etter at veiene kom, har bruken av stiene vært mindre, men enkelte steder kan man se at folk har ryddet vekk skog for å opprettholde stiene. Stiene hører til det rike kulturlandskapet som finnes i området.

Sjøsamisk kompetansesenter skal utarbeide en presentasjon av stiene som starter fra Gåradak og som går over Anopset til Kolvik, videre til Sandvik, fra Sandvik til Trollholmsund og fra Sandvik til Billefjord. Arbeidet finasieres av det nasjonale prosjektet Utvalgt kulturlandskap i jordbruket, ved Fylkesmannen i Finnmark, hvor Gåradak- Sandvik er et av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge.

Turen over til Sandvik inneholdt mange fortellinger knyttet til livet i dette landskapet, i tillegg til å nyte utsikten langs stien.Det ble en rast ved bergmaleriene i Sandvik med en kopp medbragt kaffe. Det ble ikke tid til å se det som ellers er i området, steinaldertufter, krigslandskapet fra andre verdenskrig, og mye mer. Etter rasten gikk turen til Billefjord og Sjøsamisk kompetansesenter. Stien følger her høydene slik at utsikten ut mot Billefjorden er god. Selvom det var avsatt 4 timer til turen, gikk det nok en halv time mer enn planlagt, men da hadde deltakerne lagt bak seg en strekning på 9 km.

På senteret ble det vist hvordan Sjøsamisk kompetansesenter arbeider for å formidle kulturlandskapet på nettstedet www.meron.no (nettstedet har siden blitt en en del av et felles nettsted for Mrarrasiida). 

Arrangementet ble avsluttet med en middag som Mearrasámi duodjedállu tilbød, lammestek og tyttebærsuppe til dessert.

 
Tagged under
Page 1 of 3