Diverse andre tema

Diverse andre tema (10)

Min mor Emilie var glad i og god til å synge. Hun var Pollens viseforfatter. Visene blei til etter små eller store hendelser i bygda. Min mor hadde ikke tatt vare på noe skriftlig av sitt ”åndsverk”. Etter at jeg hadde fått overlevert ”Rognsunds beretninger”, og mor var borte kom jeg til å tenke på disse visene til mor. Jeg hadde hørt om noen av dem, men kunne ingen. Jeg tok kontakt med mors søstre Ruth og Alette i håp at de skulle huske noe. Begge sa seg villig til å hjelpe meg. Den som husket mest og best var tante Alette, så jeg bestemte meg for å skrive ned hennes versjon. Jeg begynner med den første sangen, som var til deres bror Erling som kullseilte, 24 år gammel. Da var mor 21 år. Det var en stor sorg og en tung tid for familien. Mor skrev da i juni 1935.                                   

Minnesang til Erling

Melodi: og hvor jeg minnes min far og min moder.

1:  Nå er du borte du Erling vår kjære, vi er igjen på den sorgtunge jord. Du ligger der i havet bort om Nordmannsnesskjæret. Du forlot dine søsken, kone, far og din mor.

2:  Du måtte ta farvel da du satt der ved roret og båten  blei fylt av det skumhvite hav. Jesus var nok med deg for du trodde på Gudsordet. Han var nok med deg i den bunnløse grav.

3:  Guds veier er så underlig, vi forstår det ikke, han tok deg hjem i din ungdommens  år. Du var så ung, så øm og så kjærlig. Du blei ei gammel, knapt 24 år.

4:  Kanskje var du misforstått av oss her i verden, men en forsto deg og det var din Gud. Nå er vi igjen på den farlige ferden. Gud gjør oss rede når han sender oss bud. 


Neste vise er fra 1944 om et matlagingskurs som blei holdt i Kvalfjord, og et avskjedsvers til kursleder frøken Holmslett.

Kursvisa

Melodi: Ut i Sandvika jeg/vi gikk ……….

1:  Vi har nylig gått et kurs, det var et nyttig hustellkurs.  I Kvalfjord var det et av de første.

Bare tiden gikk så fort, vi syntes tiden blei så kort. Det kunne heller vært litt lengre.

2:  Først har vi Signe lett på tå. Hun er snar må du forstå i bøtkakebaking var ho den beste. Bacalaoen derimot blei det bare rot i rot. Noe sånt hadde Signe aldri laga.

3:  Marta strever med mange ting, og ho tripper smart omkring. Som serveringsdame passer ho utmerket. Koster valsens melodi  rett som det er hun stemmer i. Den må være med skal alt på kurset klaffe.

4:  Kjære Solveig, husk nu på, mørlefser bakes så, surmelk, sirup måles rett må du ikke glemme. Med sitt fotoapperat er hun fru Skogly rett parat. Hele kurset har ho tatt, vi er på filmen.

5:  Emilie har et godt humør, bare foten var som før, men dessverre er ho halt og må så være. Helgrynspudding med rød saus, bare se nå bær det laus og matrestan må du ikke glemme.

6:  Borghild lærer og er flink, bare Holmslett gir et vink er ho der og Holmslett svarer. Steinbiten skal stekes så, i tran er den så god som få. Egil bare tro at Borghild kan nok steke.

7:  Så har vi Marit, ikke glem, vaske klær der var ho slem, for klæsvask hørte også med på lista. Ho er stille av de få, tenker vel på sine små og på alle vitaminene som trengs.

8:  To søstre har vi også hatt, Ella, Haldis, mor sin skatt. Flinke piker må man si det var de begge. Lærelysten den var stor når de nå kom hjem til mor kunne begge både koke, bake, steke.

9:  Takk da frøken Holmslett som også hit til Kvalfjord kom. Takk for at du ville komme hit og lære. Takk for tålmod og for strev, du var jo så flink og gjev. Måtte mange gode dager for deg rinne.

10:  Takk skal Pedersen å ha for husplassen som dem ga. Det var jo så gildt å komme opp på ”loftet”. Disse timer som er gått, disse dager vi har hatt vil vi alle minnes riktig ofte.

Takkesang til frøken Holmslett

Melodi: Når lysene tennes der hjemme.

Nu når kurset er slutt vil vi savne frøken Holmslett som alle fikk kjær. Andre plikter på henne jo haster, derfor må ho forlate oss her. Tusen takk for lærdom du brakte. Takk for lære og alt som blei sagt. Lenge leve og blomstre ditt virke, ja helt til de grånende dar.

 ”Pedersens 50 års vin”

1:  I Kvalfjord har vi fikenvin, faderade rullan lei. Den er ei min ,den er ei din, faderade rullan lei. Men tror du den fikk stå i fred å å å. Bli bare med så får du se å å å.

2:  Han Harald og han Henry kom , faderade rullan lei. Til Kvalfjord for å se seg om , faderade rullan lei. Og Nico ho var søt og blid å å å .Ho hadde også lyst å gi  å å å.

3:  En lauparkvenkjerring fra fjordbotn kom , faderade rullan lei. Ho måtte til Tronka for å se seg om. Faderade rullan lei Er det noe nytt på Tronka i dag å å å,  som kan være meg til nytte og behag  å å å.

4:  Har du hørt siste nytt som har foregått , faderade rullan lei. Ja jeg må si at det er rått, faderade rullan lei, for 50 års vinen er drukket opp å å å. Og tyvan de er borte nå dratt  å å å.

5: Så hvilke dom skal tyvan få faderade rullan lei Alf sier han vil foreslå. faderade rullan lei. Han Henry jager vi på dør å å å  og han Harald får ikke handle for et ”ør”å å å

6:  Og laupar kvenkjerringa  godta seg  så, faderade rullan lei. En bedre dom kan ei tyvan få, faderade rullan lei. Og vaskejobben den kan jeg ta  å å å. Så jager du ho Anna herfra  å  å  å.

7:  Men så kom turen til gamle mor, faderade rullan lei  ”Du er det største trollet på jord” faderade rullan lei. Ho vranga øyan og ho sa  å å å.  Hva har jeg gjort å si meg da  å å å.

8:  Ti bare still din gamle tyv ,faderade rullan lei. Stå ikke der og for oss lyv ,faderade rullan lei. Du har jo skjenka guttan full  å å å. Du er det største gamle skrull å å å.

9:  Da 50 årsdagen omsider kom faderade rullan lei . I kjelleren sto kaggen tom faderade rullan lei Nico delte i bøtter og spann å å å. Og resten ut på golvet rann  å å å.

10:  Ja dette var vin beretningen faderade rullan lei . Og har du mer så bare kom faderade rullan lei. Vi drikker og vi rimer her å å å. For vin det har vi alle kjær  å å å.

NB! Hun har dikta flere sanger, men dessverre har de fleste gått i glemmeboka! Kanskje er det andre i Rognsund, som kjenner eller husker de?

Karin Ivanowitz

Memoar27.-29. januar 2020: Kurs i i minneinnsamling med video i regi av Memoar, i samarbeid med Mearrasiida, Porsanger museum og Interkommunalt arkiv Finnmark (IKAF). Samlingen består av kurs og praktisk trening med innsamling, dokumentasjon, arkivering/avlevering og formidling av muntlig historie.

Kurset avholdes på Stabbursdalen Lodge og på Mearrasiida.

Sjøsamisk kompetansesenter har hatt samarbeid med Samisk språk- og kultursenter i Lakselv og Kvensk institutt i Børselv om utgivelse av kalender. Samlet sett presenterte kalendrene både historie og nåtid i tekst og bilder. Bilde viser forsiden av kalenderen for 2006, som blant annet hadde samiske stedsnavn og terrengord som tema.  

Noe av innholdet:

 

Strømmmer
Guoškkir -Virvelstrøm, eks. Guoškir er stedsnavn for nes i Riinjárga.
Rávdnji -Strøm, eks. Ikkaldasrávdnji.
Rivdnji -Smalt sund, hvor strømmen skifter med flo og fjære, eks Rivdnji er stedsnavn på et smalt sund i Smiervuotna (Smørfjord).  

Rivdnji

 

Valgdebatt 2015 2 501x

Valgdebatt 2015 501x
Kommunevalg 2015
: Lørdag 29. august 2015 kl. 17.00 var det valgdebatt på Sjøsamisk kompetansesenter. Tema: distriktspolitikk og kultur i Porsanger. Alle partier/lister var invitert til å delta. Debattleder: Lars Birger Persen


 

 

I forbindelse med markeringen av at det var hundre år siden det første landsomfattende samemøte i Trondheim og markeringen under navnet Tråante 2017, arrangerte Sjøsamisk kompetansesenter tre temakvelder i februar-mars 2017: 

04.02.: Allsang av samiske sanger v/ Hermann Klemetsen
18.02.: Fornorskningspolitikken v/ Svanhild Andersen
11.03.: Samepolitiske pionerer i Porsanger v/ Aage Solbakk

På bildet: Historiker Aage Solbakk, som holdt foredrag om samepolitiske pionerer i Porsanger omkring 1920-tallet.

 

 

 
2016: Anne Fenger Design, Sjøsamisk kompetansesenter og Blåmandag v/Kafé Blå markerer Samefolkets dag med sel og sjøsamisk kultur som tema.

Sted: Lavvo nord for Kvadraten kjøpesenter i Lakselv.
Tid: Lørdag 6. februar 2016 kl. 11.00-14.00

Anne Fenger Design vil foreta åpning av sin nylig innredde systue. Hun tar imot bestillinger og har utsalg fra butikken like ved siden av lavvoen.

Sjøsamisk kompetansesenter i Billefjord bidrar med informasjon om sjøsamisk kultur og levevis, med sel, fjorden og stedsnavn som hovedtema.

Kafe Blå serverer varmretter av selkjøtt og hvalkjøtt samt kaffe og kaffegodt for en billig penge.

Velkommen!

Om arrangementet: Sel på samefolkets dag (blogg-innlegg)

  
FORNORSKING AV SAMER OG KVENER OG SANNHETSKOMMISJONENS MANDAT

Lørdag 03.03.2018: Sjøsamisk kompetansesenter inviterer til samtale om fornorsking og Sannhetskommisjonen. Hva bør kommisjonen legge vekt på?

Sametinget skriver:
«Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskingspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.»

Sametinget arrangerer møte om dette torsdag 22. mars i Lakselv. På kompetansesenteret blir det en anledning til å ha en samtale om emnet.

Innleder: Terese Olli Sara

Påmelding:

Send SMS eller ring til tlf 957 91 356 hvis du ønsker å delta,eller send e-post til poasta(at)mearrasapmi.no

Enkel servering.

Velkommen!

 

Leserinnlegg av Terese Olli Sara: Forsoning, hva vil det si? 

 
02.03.2019: Kunnskapstradisjon og samiske helbredere
 

Arrangement på Mearrasiida lørdag 02.03.2019 kl 17.00 

Marit Myrvoll forteller om samiske helbredertradisjoner til ulike tider og på ulike steder:

Foredraget handler om helbredertradisjonen ulike tidsepoker og i ulike religiøse samfunn, slik vi kjenner den fra noaiden, leseren og nåtidas sjaman. Det vises en film (17 min.) om en tradisjonell helbreder (leser).

Salg av kaffe og vafler

 

Velkommen til foredrag og stiftelsesmøte - 27.11.2019 på Mearrasiida

Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen i Forbundet Kysten forteller om organisasjonens og lokallagenes arbeid med kystkultur. Daglig leder ved Mearrasiida forteller om stiftelsens arbeid med sjøsamisk båtkultur. Etter foredragene avholdes det stiftelsesmøte for et sjøsamisk kystlag i Porsanger!

Program:

18.00: Hva er Forbundet Kysten og hva gjør kystlagene? v/ seniorrådgiver Tore Friis-Olsen
19.00 Pause

19.15: Om Mearrasiida sitt arbeid med sjøsamisk båtkultur v/ daglig leder Thomas Hansen
19.45: Pause

20.00 Stiftelse av sjøsamisk kystlag i Porsanger

Les mer om Forbundet Kysten