CoastChange

Prosjektet CoastChange  

Prosjektet skal undersøke hvordan lokal kunnskap om miljø og klimaendringer kan bidra til framtidig
forvaltning av Porsangerfjorden. CoastChange prosjektet (2019‐2021) vil samarbeid nært med lokale
utøvere og forvaltningsaktører. Prosjektet er finansiert av FRAM Flaggskip Fjord og Kyst og ledes av UiT
Norges Arktiske Universitet (UiT). Mearrasiida deltar i del 1 i prosjektet, og skal blant annet foreta intervjuer. 

Hva innebærer deltakelse i studien
I prosjektet vil det foretas kartbasert intervjuer med et utvalg av brukere av fjordressursene, som
vektlegger naturens bidrag til livskvalitet og livsopphold. Disse opplysningene skal brukes til å kartlegge
lokal kunnskap om miljø‐ og klimaendringer i fjorden, og hvordan disse kan benyttes i
forvaltningsmodeller hvor lokale brukere av fjorden inngår.

(Utdrag fra informasjonsskriv). 

Kontaktperson
Kontaktperson for Mearrasiida: Bente Sundsvold, UiT (Norges arktiske universitet, Tromsø)