Samepolitiske pionerer og lokale sanger fra en pionertid

I forbindelse med markeringen av at det var hundre år siden det første landsomfattende samemøte i Trondheim og markeringen under navnet Tråante 2017, arrangerte Sjøsamisk kompetansesenter tre temakvelder i februar-mars 2017: 

04.02.: Allsang av samiske sanger v/ Hermann Klemetsen
18.02.: Fornorskningspolitikken v/ Svanhild Andersen
11.03.: Samepolitiske pionerer i Porsanger v/ Aage Solbakk

På bildet: Historiker Aage Solbakk, som holdt foredrag om samepolitiske pionerer i Porsanger omkring 1920-tallet.