Lokal/tradisjonell kunnskap om fjorder

Mearrasiida har utviklet kompetanse innen dokumentasjon og formidling av lokal/tradisjonell kunnskap, med vekt på slik kunnskap om fjorder, fisk og andre arter samt fiske og annen bruk av fjorder. Det gjøres bruk av intervjumateriale fra forskjellige prosjekter.

Lenke til nettstedet Meron.no, der man kan kan lese om Mearrasiida sitt grunnlag for arbeidet med lokal/tradisjonell kunnskap, og eksempler fra Porsangerfjorden, Tanafjorden og  Revbotn på slik kunnskap. Det er også tatt med noe om fiske i Rognsund i tidligerre tider, og fra rapport om sjøsamisk bosetning i Frakkfjord.