Lokal/tradisjonell kunnskap om fjorder

Mearrasiida har utviklet kompetanse innen dokumentasjon og formidling av lokal/tradisjonell kunnskap, med vekt på slik kunnskap om fjorder, fisk og andre arter samt fiske og annen naturbruk. Vi bruker benevnelsen lokal/tradisjonell økologisk kunnskap i den sammenheng. Formidling av slik kunnskap gjøres i hovedsak på nettstedet Meron.no. Det gjøres bruk av intervjumateriale fra forskjellige prosjekter.

Tema
Et sentralt tema i mange intervju har vært økologiske forandringer. Kunnskapen presenteres gjennom fem hovedtema for hver fjord, blant annet fisk og andre marine arter og fiske og annen bruk av fjorden

Lenke til nettstedet Meron.no, der man kan kan lese om Mearrasiida sitt grunnlag for arbeidet med lokal/tradisjonell kunnskap, og om PorsangerfjordenTanafjordenRevsbotn og fiske i Rognsund i tidligere tider. Rapport om sjøsamisk bosetning i Frakkfjord er også tatt med