Lokal/tradisjonell kunnskap om fjorder

Mearrasiida har utviklet kompetanse innen dokumentasjon og formidling av lokal/tradisjonell kunnskap, med vekt på slik kunnskap om fjorder, fisk og andre arter samt fiske og annen naturbruk. Vi bruker benevnelsen lokal/tradisjonell økologisk kunnskap i denne sammenheng.

Tema
Formidling av slik kunnskap på dette nettstedet bygger i hovedsak på intervjumateriale fra forskjellige prosjekter. Et sentralt tema i mange intervju har vært økologiske forandringer. Kunnskapen presenteres gjennom fem hovedtema for hver fjord: Fisk og andre marine arter, sjøfugler, fiske og annen bruk av fjorden, bunnforhold og klimaforandringer. Noe av kunnskapen er kartfestet når sted er oppgitt. 

Fjorder
Les om PorsangerfjordenTanafjorden og Revsbotn, og om fiske i Rognsund i tidligere tider. Også utdrag fra rapport om sjøsamisk bosetning i Frakkfjord