Ordbank med samiske ord og uttrykk ved sjøen

Mearrasiida har samisk språk som et av sine arbeidsområder, og har samlet en del av den samiske sjøterminologien. Det dreier seg om samiske ord og uttrykk om fjordlandskapet (terrengord), fjordens arter, fiske og annet bruk av fjorden samt båter og båtbygging. Den samiske terminologien som har med sjø (saltvann) å gjøre kommer lite frem i dagens ordbøker.

Ordsamlingen er lagt i en database, som vi kaller en ordbank. En del bilder er lagt til for å visualisere betydningen av ord.

Ordbanken er pr. i dag i hovedsak basert på innsamling i Porsanger. Det er også gjort intervju i Revsbotn. Fra sistnevnte område, og nærmere bestemt fra Revsnes ytterst i Revsbotn, har ordbanken også ord og uttrykk fra en ordsamling fått i gave. Mearrasiidas ordsamling er supplert med ord og uttrykk derfra.

Innhold pr. nå i ordbanken: Samiske ord og uttrykk ved sjøen