Landskap og kulturminner - kunnskapsbase

Landskap Sandvik 2Bruk av landskap etterlater seg ofte spor. Slike spor som formidles i denne kunnskapsbasen, strekker seg i tid fra steinalderen og fram til i dag. Formidlingen er basert både på kulturminneregistreringer, annen forskningsbasert kunnskap og tradisjonell kunnskap. Stedsnavn er også en form for spor i landskap. Navn med særlig klar forankring til historiske landskap er med her, men de fleste stedsnavna er å finne i en egen seksjon.

Mesteparten av materialet er fra Porsanger. I tillegg presenteres kulturminner og fortellinger fraStranda kilturlandskap. (Repvågstranda i Nordkapp kommune).

Lenke til presentasjon av Landskap og kulturminner på Meron.no